Videoressurser om fenomener og stoffer for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

4.1 Beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Resirkulering av syltetøyglass Lær mer om hva som skjer med alt det brukte glasset etter at det er ferdig sortert og du ikke ser det lenger! Denne filmen følger et syltetøyglass fra det sorteres i igloen, mens det smeltes om og helt til det kommer tilbake i butikkhyllene. Fin video som passer på 1.-4.trinn. Loop.no, retursamarbeidet
Nedbrytning av plast Hva skjer med plast når noen kaster fra seg det i naturen? Hva skal til for at plast skal kunne brytes ned i naturen? En fin forklaring av hvordan plasten brytes ned av sol, vann og oskygen. NRK skole 6:25
Miljøagentene

Kildesortering

En film på YouTube som tar for seg kildesortering og som oppfordrer barn til å passe på så ingen sorterer avfallet feil. En søt liten intro til å snakke om kildesortering og miljø, og om hva vi som enkeltpersoner kan bidra med for å ta vare på miljøet.Passer fint for 1.-3.trinn. YouTube, 2009 Tid: 0:48 4.1
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

4.2 Gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
CO2- kretsløpet Et Newton-klipp på 5 minutter som gir en god forklaring på. Her kommer man også på områder som fotosyntese og pH i vann. NRK, Newton ca. 5 min.
Drivhuseffekten påvirker jorda vår. Videoen er enkel og lett å forstå. Videoen inneholder også en minilabb der elevene selv kan få prøve seg. Behagelig fortellerstemme. Man kan også velge om man vil ha tekst. forskning.no Videoen varer i ca. 3 min
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

4.3 Gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

4.4 Gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
dette klippet Her lages knallgass i et laboratorium. Selve forsøket er litt annerledes utført enn hva vi er vant med i skolen, men absolutt morsomt. Newton-sendingene på NRK ca 2,5 minutter langt
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

4.5 Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn