Naturfag/Fenomener og stoffer for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Hovedområdet fenomener og stoffer omfatter sentrale områder fra fysikk og kjemi. Her behandles hvordan stoffer er oppbygd, reagerer med hverandre, sentrale fenomener som lyd, lys, elektrisitet og magnetisme, energi og energikilder.

Området dreier seg om sammenhenger mellom fenomener, og hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer.

I Vg1 er dette hovedområdet kalt energi for framtiden som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet.


Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

  • 2.1 Sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene
  • 2.2 Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 2.årstrinn: