Videoressurser om fenomener og stoffer for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne


2.1 Sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

2.2 Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
CO2- kretsløpet Et Newton-klipp på 5 minutter som gir en god forklaring på. Her kommer man også på områder som fotosyntese og pH i vann. NRK, Newton ca. 5 min.
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn