Hopp til innhold

Naturfag/Fenomener og stoffer for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Hovedområdet fenomener og stoffer omfatter sentrale områder fra fysikk og kjemi. Her behandles hvordan stoffer er oppbygd, reagerer med hverandre, sentrale fenomener som lyd, lys, elektrisitet og magnetisme, energi og energikilder.

Området dreier seg om sammenhenger mellom fenomener, og hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer.

I Vg1 er dette hovedområdet kalt energi for framtiden som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet.


Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

 • 10.1 Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
 • 10.2 Gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer
 • 10.3 Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen
 • 10.4 Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff
 • 10.5 Gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater
 • 10.6 Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes
 • 10.7 Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon
 • 10.8 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • 10.9 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 • 10.10 Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
 • 10.11 Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker
 • 10.12 Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 10.årstrinn: