Naturfag/Videoressurser om fenomener og stoffer for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

10.1 Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.2 Gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet kompetansemål
CO2- kretsløpet Et Newton-klipp på 5 minutter som gir en god forklaring på. Her kommer man også på områder som fotosyntese og pH i vann. NRK, Newton ca. 5 min.
Her lage pH-papir av rødkålsaft får man se et spennende klipp om hvordan du kan lage pH-papir av et papir farget av rødkålsaft. Ved å tilsette syrer og baser på pH-papiret kan du lage et fint kunstverk.
pH Meget informativ film om pH-verdien. Bra forklaring med gode oversiktsbilder. Nevner pH-verdien til noen drikker! Har med informasjon om hva dette gjør med helsen vår. (NB! nevner navnet på et renseprodukt helt til slutt på filmen) Youtube 3.30 10.2
Testing av pH på kjøpevann Tester pH verdien på vann som er kjøpt på flaske. Youtube 1.50 10.2

10.3 Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.4 Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.5 Gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.6 Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.7 Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.8 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
energi Et kort klipp fra Newton som gir en grei forklaring på begrepet energi. Programmet inneholder (de seks første minuttene) også en fin forklaring på hvordan vindmøller virker og hvor mange som må til for å få nok strøm? Klippet er på ca 1,5 minutter (fra ca6:00)
Vannkraft Filmen tar for seg hvordan vannkraft fungerer. Under filmen finner du oppgaver til filmen og en quiz som passer godt til. Klippet er på 8,17 minutter.
Solenergi Denne filmen gir en god forklaring på solenergi som fornybar energikilde. Til filmen følger det oppgaver, nyttige lenger og quiz. Klippet er på 8.14 minutter.
Atomreaktor Denne filmen viser hva som skjer inne i en atomreaktor. Den kan være en grei introduksjon til temaet. Det er norsk tale, den har gode illustrasjoner og gode forklaringer. Her blir du med inn i en atomreaktor på Kjeller.Det er slike reaktorer som lager atomenergi i verdens mange kjernekraft.Egner seg på 10.trinn. nrk.skole 1998 4.43 min 10.8
Vindkraft Denne filmen tar for seg vindkraft og moderne vindmøller. Fokus på at vind er en fornybar energiressurs som verken gir utslipp til atmosfære, jord eller vann. Informativ film som egner seg for 8.-10.trinn. Ferdig undervisningsopplegg med tilhørende oppgaver og nyttige lenker. kraftskolen.no 7:48 min 10.8

10.9 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon[rediger]

fyll inn
Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Luftmotstand og fart Filmen viser sammenhengen mellom luftmotstand og fart. Den gir eksempler på hvordan ulike former gir ulik luftmotstand. Det humoristiske preget på filmen gjør den mer spennende. Newton NRK Klippet varer i 7.55 minutter. Sekvensen vi mener passer varer frem til 5 minutter er avspilt (ellers kan den bli noe lang).
fyll inn fyll inn fyll inn

10.10 Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.11 Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Bruk hodet- bruk hjelm Denne filmen viser deg hvor viktig det er å bruke hjelm når du er ute og sykler. Den viser også hvilke skader som kan oppstå dersom uhellet først skulle være ute. Trafikk og skole Klippet varer i 1.30 minutter
Bruk bilbelte Dette er en sterk og ekte filmsnutt som virkelig viser hvor viktig trafikksikkerhetsutstyr er. Statens vegvesen Klippet varer i 46 sekunder
fyll inn fyll inn fyll inn


10.12 Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn