Videre arbeidsoppgaver for boken IKT i utdanning

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Her er det oppgitt forslag til hva man kan jobbe videre med boken IKT i utdanning. I dag består den av en rekke underbøker


Design[rediger]

 • Opprydning av diskussjonssiden. Forsøke å lage en ensartet struktur for diskusjoner og begrunnelser av videoer som er blitt lagt ut.
 • Magnus rydder også opp i kategoriseringssystemet slik at det bygger på læreplanmålene. Til torsdag 12.januar 2012.

Screencast[rediger]

 • Utvikling av relevante opplæringsressurser som screencast. Fullverdig pakke med screencast (korte videoer) som gjør at grunnskolelærerstudenter skal kunne legge ut ressurser på samlesider til høsten. Her finner du oversikt over hva det blir jobbet med i prosjektet (Screencast for opplæring i bruk av wikibøker).


En lenke til kort screencast på hver side?[rediger]

 • Lage miniscreencast som viser til at man kan legge en lenke direkte inn på en fellesside for fag og så vil andre ta den videre. Wikifisere den. Det vil si at man har noen fellessider der man med enkle grep bare legger inn en URL med kommentar til. Og så vil andre wikibokianere gjøre en redaksjonell vurdering av om disse lenkene er egnet.
 • Opplæringsscreencast på hver artikkelside. Også på diskusjonssidene (Kan en robot gjør dette?)

Lansere en hurtigvariant for å legge ut gode lenker[rediger]

 • Utvikling av en hurtigvariant for å legge inn forslag til gode lenker. En samleside for naturfag osv og andre fag der man bare trenger å legge inn URL. Her kan man skrive fritt inn det man måtte ønske. Denne siden bør være sentral også fra frontsiden på wikiboken. For å redusere brukerterskelen. Og så kan man diskutere kvalitet ut fra dette.
 • Lage flyer, markedsføre dette elektronisk digitalt som en kanal overfor praksislærere og skoler i løpet av prosjektet.

PDF-versjoner av boka[rediger]

 • Lage noen eksperimentelle PDF-versjoner av boka. For eksempel
  • Videoressurser om verdensrommet for alle aldre?
  • Videoressurser om verdensrommet for barneskolen?
  • Digitale læringsressurser om verdensrommet for barneskolen
  • Også i forhold til musikk
 • Magnus er med som medredaktør. Lage en wikiside som sammenfatter hvordan bidragsstrukturen har vært.

Disse trykkes opp i papir (Magnus gjør dette innen torsdag 12.januar).

Legge ut vurderinger av digitale bildefortellinger[rediger]

 • Vurderinger av digitale bildefortellinger legges ut i wikibok. Spesifisere som temasider. For eksempel Digitale fortellinger om verdensrommet eller Digitale fortellinger om buddhismen. Legge ut vurderinger av de digitale fortellingene som er blitt publisert på YouTube i år (Rolf).
 • Også vurdere å legge ut sensorvurderinger fra 2010
 • Dette materiale kan inngå som støttemateriale i forhold til en bok som også berører temaet digitale bildefortellinger.

Opprette wikiboksider for gjenværende temaområder innenfor læreplanen[rediger]

 • Fint om det blir opprettet sider for gjenværende emneområder i Kunnskapsløftet. De som i dag mangler.

Legge inn lenker til IKT-baserte undervisningsopplegg[rediger]

 • Studenter ved Høgskolen i Vestfold har laget en del interessante opplegg som man kan lenke til