Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om verdensrommet

Fra Wikibøker – frie læremidler

Om planetene[rediger]

Nøkkelfakta[rediger]

 • Lenke: Planetene i solsystemet
 • Lengde 5:49
 • Innhold: Si noe om eksempelet
 • Popularitet: Meget populær. 7000 visninger per januar 2012. Opprinnelig publisert 29.mars 2011.
 • Kommentarer fra YouTube (per feb.2012): «Takk for en god video. Mine 2. klassinger ble betatt.», «lærerik, bra video:-)»
 • Relevans for læreplanmål. Fortellingen tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag etter 4.trinn:
  • Fortelle om noen av planetene i vårt solsystem.
  • Gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen.
  • Gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon.

Vurdering av eksempel I[rediger]

Struktur:

 • God struktur med gjennomgang av alle planetene.
 • Fint med oversiktsbilde over alle planetene som det blir zoomet inn på.

Innlevelse:

 • Lesing med veldig god innlevelse. Personlig. Behagelig barnevennlig stemme.
 • Gruppen skriver i refleksjonsnotatet: “Utfordringen knyttet til manus har bestått i å velge ut og forenkle stoffet til å passe på fjerde trinn”. Denne utfordringen har de løst på en utmerket måte. En rekke virkemidler for å tilpasse fortellerspråk og innhold til aldersgruppen. For eksempel: “Det er varmt det” (1:50), Om temperaturforskjeller: “Tenk at det kan være så store forskjeller i løpet av et døgn” (1:36). “Og slik ser planeten ut hvis du kommer reisende fra månen” (2:26).
 • Visuelt vakre bilder som kan skape innlevelse og fascinasjon.
 • Litt mystisk bakgrunnsmusikk som passer med temaet.
 • Henvender seg til seeren “De fire første planetene har noe felles. Vet du hva det er?” (3:02).
 • Bruker humor som virkemiddel: “Gassen rundt denne planeten er den samme som kuene promper” (4:47)
 • Morsom vri med bilspeil som det første bildet.

Faglig relevans:

 • Fortellingen forsøker å dekke flere mål i læreplanen: Vi har tatt utgangspunkt i følgende kompetansemål i naturfag etter fjerde trinn: (…) fortelle om noen av planetene i vårt solsystem, Gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen, Gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon. Ved presentasjon av Venus kobles for eksempel noe om romersk mytologi inn, kjærlighetens og skjønnhetens gudinne (1:58). Ikke bare faktainformasjon.
 • Informasjonen i bildet blir også godt utnyttet. Fargen fra Neptun er hentet fra den romerske havguden Neptun (4:55)
 • “Neptun er den ytterste planeten i solsystemet vårt.” Har de glemt Pluto? Neida, dette er riktig i henhold til ny klassifisering fra 2006. Bra faglig poeng.

Opphavsrett:

 • Meget nøye. Har spesifisert nøyaktig URL til bilder og lydspor de har brukt. Også oppgitt både URL til musikk og navn på produsent.

Multimodale fremstillingsformen:

 • God og tydelig lyd. Klar stemme.
 • Bruker zoom inn på de forskjellige bildene med zoom.
 • Snakker om størrelsen til Jupiter (3:28). At man får plass til 318 jordkloder i den samtidig som bilde av Jupiter og jordkloden er satt ved siden av hverandre ved hjelp av zoomeffekt. Det er bra.
 • Ser du den store røde flekken? Utnytter fint samspill mellom bilde og tekst (3:48).
 • Legger inn tekstplakater til planetene (Uranus)
 • “Uranus som ligner på en kjempestor snøball” (4:29).

Arbeidet med kilder:

 • Meget grundig arbeid.
 • Valg av bilder: Klare bilder. Funnet flotte og skarpe bilder som viser planetene på en fin måte.
 • Brukt bilder av NASA og wikimedia commons.
 • Funnet noen bilder som de har fått tillatelse til å bruke ved å sende e-post til fotograf i USA

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Greit.