Hopp til innhold

Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om buddhismen

Fra Wikibøker – frie læremidler

Digital fortellinger om livet til Siddharta

[rediger]

Nøkkelfakta

[rediger]
 • Lenke: Historien om Siddharta
 • Lengde 4:43
 • Innhold: Fortellingen handler om Siddharta Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha. Produsenter mener historien passer best for elever på 3. til 4. årstrinn.
 • Popularitet: Relativt populær. 510 visninger per januar 2012. Opprinnelig publisert 11.mars 2011.
 • Kommentarer på YouTube (per jan 2012): - (Ingen)
 • Relevans for læreplanmål: RLE 1.-4. årstrinn: Buddhisme: “fortelle om Siddharta Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha”.

Vurdering

[rediger]

Struktur:

 • Ok. Følger samme oppbygning som historien om Siddharta.

Innlevelse:

 • Stemmebruk: Snakker litt fort. Kanskje litt liten innlevelse i innlesningen. Bærer litt preg av å være opplesning. Ikke lett å få til når barn skal lese inn og det er mange vanskelig ord. Gruppen gir imidlertid uttrykk for at dette har vært en utfordring, og de har prøvd å bruke flere ulike barn for å gjøre noe med dette.
 • Manusteksten ser ikke ut til å være helt tilpasset barn selv om tegningene er barnevennlige. Gruppen er imidlertid oppmerksom på dette og mener didaktiske tilpasninger må gjøres: “De vanskelige ordene i fortellingen må nok forklares av læreren før filmen blir vist”. Kanskje burde gruppen forsøkt å gjøre fortellingen språklig enklere.
 • Det blir ikke gitt noen pedagogiske vurderinger av hvorfor de har valgt å bruke barnetegninger og barnestemme. Barnetegninger vil kanskje kunne vekke større interesse for fortellingen enn andre typer tegninger eller bilder? Også spennende at barna til lærerne har laget tegningene?

Faglig relevans:

 • Fortellingen er faglig relevant: Gruppen skriver: Da har vi tatt utgangspunkt i følgende læreplanmål for RLE 1.-4. årstrinn: Buddhisme: “fortelle om Siddharta Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha” Vi tror at historien vi har laget, passer først og fremst til 3.- og 4. årstrinn, for eksempel som en innledning til temaet Buddhisme. De vanskelige ordene i fortellingen må nok forklares av læreren før filmen blir vist.
 • Spennende pedagogisk ide at læreren kan bruke egne barn på denne måten i læremiddelutvikling.

Opphavsrett:

 • Bare brukt selvlagde tegninger.

Multimodale fremstillingsformen:

 • Fine tegninger.
 • Opplesningen er litt lav og ujevn i lydstyrke. Dette gjør at bakgrunnsmusikken av og til kan bli litt høy i forhold til den lave barnestemmen. Kanskje er det fordi fiolinmusikk er et instrument som høres særlig godt i bakgrunnen. Den samme musikken blir også brukt gjennom hele fortellingen. Muligens burde musikken vært tatt ut.
 • Forsøker ikke å bruke musikk som dramatisk virkemiddel.
 • Heller ingen effektlyder som kunne skapt variasjon.

Arbeidet med kilder:

 • Kilder er oppgitt på riktig måte. Har funnet musikk på et gratis nettsted. Oppgir spesifikk URL.

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Ok lenge.

Prinsipelt spørsmål:

 • Vanskelig å vurdere siden barn er blitt brukt til innlesning. Pluss for interessant ide, men man må kanskje forvente at dette går noe utover kvaliteten. Skal man trekke for dette?