Hopp til innhold

Naturfag/Teknologi og design for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Emnet teknologi og design er et flerfaglig emne der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider.

Teknologi og design dreier seg om å planlegge, utvikle og framstille produkter til nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige prinsipper vil være et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet.


Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

  • 2.1 Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget
  • 2.2 Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 2.årstrinn: