Hopp til innhold

Norskfaget/Skriftlig

Fra Wikibøker – frie læremidlerFra Skolenettet:: "Dreier seg om skriftlig kommunikasjon, det vil si å lese og skrive norsk. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven utvikler skrivekompetanse gjennom å skrive og lese og lesekompetanse gjennom å lese og skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere på bokmål og nynorsk med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstenes form og funksjon. Det arbeides med å stimulere til lese- og skrivelyst og –evne og til å utvikle elevenes lese- og skrivestrategier i en sammenhengende progresjon gjennom hele det 13-årige løpet. Det er også lagt vekt på elevens evne til å lese ulike tekster på ulike måter, både for å lære og for å oppleve, samt på elevens forståelse av sin egen utvikling som leser og skriver."


Kompetansemål: Grep


Småskoletrinnet (1-2)

[rediger]

Småskoletrinnet (3-4)

[rediger]

Mellomtrinnet (5-7)

[rediger]

Ungdomsskole (8-10)

[rediger]
Fra 8 klasse til 10 klasse

Videregående 1

[rediger]

Videregående 2

[rediger]

Videregående 3

[rediger]

Les mer: Skolenettet