Norskfaget/Muntlig

Fra Wikibøker – frie læremidler


Det dreier seg om muntlig kommunikasjon.

Fra Skolenettet::

"Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. Sentralt er utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker og til formål med teksten. Å lytte og tale er en del av hverdagens omgangsformer og er sentralt for sosial og kulturell kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse."


Kompetansemål: Grep


Småskoletrinnet (1-2)[rediger]

Småskoletrinnet (3-4)[rediger]

Mellomtrinnet (5-7)[rediger]

Ungdomsskole (8-10)[rediger]

Videregående 1[rediger]

Videregående 2[rediger]

Videregående 3[rediger]

Mer info: Skolenettet