Norskfaget/Kultur

Fra Wikibøker – frie læremidler
Fra Skolenettet:: "Hovedområdet språk og kultur dreier seg om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. Det er lagt vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk i en rekke eldre og nyere tekstformer. De får mulighet til å utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen. I tillegg forholder de seg til tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i forhold til impulser utenfra."


Kompetansemål: Grep

Småskoletrinnet (1-2)[rediger]

Småskoletrinnet (3-4)[rediger]

Mellomtrinnet (5-7)[rediger]

Ungdomsskole (8-10)[rediger]

Videregående 1[rediger]

Videregående 2[rediger]

Videregående 3[rediger]