Norskfaget/Sammensatte

Fra Wikibøker – frie læremidlerFra Skolenettet:: "Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten."


Kompetansemål: Grep


Småskoletrinnet (3-4)[rediger]

Mellomtrinnet (5-7)[rediger]

Ungdomsskole (8-10)[rediger]

Videregående 1[rediger]

Videregående 2[rediger]

Videregående 3[rediger]

Les mer: Skolenettet