Hopp til innhold

Naturfag/Videoressurser om verdensrommet for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


innenfor området Verdensrommet skal elevene kunne:

  • 2.1 - beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre
  • 2.2 - observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året

Beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre (2.1)

[rediger]

Planetbaner

[rediger]
  • Tema, produsent og lengde: Interaktiv animasjonsfilmer Forskning.no
  • Handling: Interaktive animasjonsfilmer som på en lettfattelig måte forteller om planetbaner og årstider. En liten nisse blir brukt til å illustrere at det er kaldt på en morsom måte. Bruk av slike figurer gjør at filmene passer for mindre elever. Man kan også ta en quiz om temaet.
  • Vurdering 1: Jeg har nå vurdert denne filmen som ligger under 2. årstrinn og verdensrommet. Denne filmen handler om planetbaner og årstider. Jeg synes denne filmen var en god film. Den hadde fin animasjon som elevene lett kan følge med på og skjønne noe av. Elevene kan følge “nissen” rundt i animasjonsfilmen. Det er lettere å skjønne animasjonene når de har en person de kan følge. Det er også enklere å se hva som menes fordi nissen er plassert på de stedene det snakkes om i filmen. Filmen forklarer planetbaner og årstider godt. Stemmen som er brukt i filmen snakker rolig og tydelig, med et ganske enkelt språk som elevene kan skjønne. Fremmedord som ellipse(jordas bane rundt sola) blir introdusert, og ikke tatt for gitt at elevene kan. Derfor passer denne filmen til de litt yngre elevene. Jeg synes likevel at filmen kanskje kan være litt lang, men da er det ikke noe problem for læreren å stoppe filmen underveis, og bare vise deler. Dette legger filmen opp til, det er nemlig fire underoverskrifter i tillegg til en quiz. Jeg synes kanskje quizen var litt for vanskelig for elevene. Men noen kan klare det, og man bør jo heller ikke bruke den om man ikke vil.
  • Vurdering 2: Tabell: Den er god og lettfattelig. Den formidler det står skrevet. Viser hvor animasjonsfilmen er hentet fra. Temaet er ikke tydelig nok i tabellen. Positivt: På en morsom og lettfattelig måte fortelles det om planetbaner og årstider. Bruk av nisse gjør at filmen blir artigere når man skal formidle et så komplekst tema. Filmen er delt opp i korte snutter, noe som er bra. Lett å trykke seg tilbake og å vise filmen på nytt. Negativt: Stemmen i videoen pratet litt for fort. Ord og begreper som blir brukt, er noe for vanskelig for 2.trinn. F.eks. Heteslag, akse, nord og syd m.m. de forteller også hvordan det hadde vært her på jorda hvis aksen hadde vært rett. Dette er unødvendig og forvirrende informasjon for dette trinnet. Konklusjon: En god og informativ videoressurs, men egner seg bedre for 4.- 6.trinn.

observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. (2.2)

[rediger]
  • Tema, produsent og lengde:
  • Handlingen:
  • Vurdering: