Naturfag/Videoressurser om fenomener og stoffer for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Innenfor området Fenomener og stoffer i Kunnskapsløftet skal eleven kunne:

 • 7.1 Undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet
 • 7.2 Gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd
 • 7.3 Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene
 • 7.4 Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt
 • 7.5 Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
 • 7.6 Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
 • 7.7 Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • 7.8 Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene


Mineraler og bergarter og hvordan de er blitt dannet (7.1)[rediger]

Relevans for læreplanmål: Etter 7.årstrinn. Eleven skal kunne undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet

Bergarter[rediger]

 • Tema, produsent og lengde:Sentrale bergarter, NRK Skole
 • Handlingen:Geologi er læren om jordas opprinnelse og forandring. I denne presentasjonen hører du om en del av geologien som omhandler noen sentrale bergarter. Sedimær, metamorf og magmatisk.
 • Vurdering: - Bra: Bra kvalitet på bildet. Godt forklart om bergartene. Ungdommelig produksjon, passer til publikum. Passer fint som introduksjon til evnet om bergarter. - Dårlig: Litt kort. Litt kjapp med forklaringene enkelte steder.

Vulkaner[rediger]

 • Tema:Vulkaner NRK Newton om vulkaner.
 • Handlingen: Hvorfor får vulkaner utbrudd, og hvordan kan vi vite når det skjer? Per Olav er i Italia og klatrer opp på den store vulkanen Vesuv, hvor steinen fortsatt er varm etter utbruddet for nesten 2000 år siden. Programleder: Per Olav Alvestad.
 • Vurdering:

Lyd, hørsel og støy (7.2)[rediger]

Relevans for læreplanmål: Etter 7.årstrinn: Eleven skal kunne gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd.

 • Tema:Hørsel og støy YouTube (4.15)
 • Handlingen: Denne videoen viser et eksempel på hva som kan skje med hørselen til en person som hører på musikk med for høy lyd. Gir også en innføring i i ørets oppbygning, hva støy er, og hvordan skjerme oss mot støy.
 • Vurdering: Denne videoen gir en god innføring i temaet hørsel og støy. Temaet blir presentert på en måte som virker motiverende, og gjør fagstoffet mer virkelighetsnært ved å vise en historie om en person.

Magnetisme (7.3)[rediger]

7.3 Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene.

NRK Skole sine klipp som somhandler temaet magnetisme: -Hvordan fungerer en motor? -Magnetisme gir strøm. -Magnet og elektroner. -Strøm blir magnetisk. -Magnetisme.

http://www.nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T25661687

NRK skole sine klipp om elektrisitet: http://www.nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T25661692

Flotte klipp som viser nordlyset: https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY http://www.youtube.com/watch?v=-ux3DMkbCrA

Klipp som forklarer nordlyset: https://www.youtube.com/watch?v=1MI3YDGgtN4 (Engelsk tale, passer fra ca.6.trinn) http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/466066/ (norsk tale, men litt kort forkaring)

Energikilder (7.4)[rediger]

 • Etter 7.årstrinn. 7.4 Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt

Marin bioteknologi[rediger]

 • Tema, produsent, lengde: En video om marin bioteknologi Yotube. Høgskolen i Ålesund
 • Handlingen:
 • Relevans for læreplanmål:
 • Vurdering:

Biodiesel[rediger]

 • Tema: Hvordan lage biodiesel Youtube (2.28 min)
 • Handlingen: Viser hva som skal til for å lage biodiesel.
 • Vurdering: Obs! Foreslått slettet.
  • Vurdering 1: - Bra: Videoen viser enkelt hva som skal til for å lage biodiesel. - Dårlig: Mye bakgrunnsstøy. Synes egentlig at hele filmen er litt lite fengende.
  • Vurdering 2: Denne videoressursen ville jeg ikke brukt i undervisning. Bilde og lydkvaliteten er dårlig, det er mye bakgrunnsstøy samt at filmingen gjør at oppmerksomheten ledes til andre ting enn budskapet. Hadde denne økten vært filmet inne i kontrollerte omgivelser, ville dette kunne blitt mye bedre. Temaet er relevant, men av så dårlig kvalitet at jeg ville funnet andre videoressurser i stedet.

Bølgekraft[rediger]

 • Tema: Bølgekraft Youtube (0.54)
 • Handlingen: Viser gjennom animasjon hvordan man kan utnytte bølgekraft til energi. Engelsk.

Bensin[rediger]

 • Tema: Bensin og oksygen
 • Handlingen: Her viser de hvordan bensin som brenner, reagerer med oksygen i lufta. Reaksjonen avgir energi i form av varme og lys.
 • Vurdering:

Miljøkonsekvenser av ulike energikilder (7.4)[rediger]

Etter 7.årstrinn. 7.4 Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt

Drivhuseffekten[rediger]

 • Tema: Drivhuseffekten, forskning.no, (3.00)
 • Handlingen: Viser hvordan drivhuseffekten påvirker jorda vår.
 • Vurdering: (1.) Videoen er enkel og lett å forstå. Videoen inneholder også en minilabb der elevene selv kan få prøve seg. Behagelig fortellerstemme. Man kan også velge om man vil ha tekst. (2.) Bra: Fin opplæringsvideo med tanke på drivhuseffekten. Positivt med at man kan dra i en spak for å øke CO2 utslippet for igjen å se hva som skjer med drivhuseffekten og temperaturen på jorda. Dårlig: Synes den første delen av klippet er meget barnslig og noe misvisende.

Foreta værmålinger (7.5) (Mangler)[rediger]

Mangler videoressurser om hvordan man kan innfri læreplanmål: 7.5 foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler.


Om faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen (7.6)[rediger]

Aktuelt læreplanmål er knyttet til at eleven etter 7.trinn skal kunne "beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen".

Om faseoverganger med vann[rediger]

Forsøk med faseoverganger med vann

Animert film om forskjellen mellom faseoverganger

 • Tema, produsent, lengde: Faseoverganger med vann Imewikien (1.54)
 • Handlingen: Enkel animert film som viser forskjellen mellom fast stoff, væske og gass i vann.
 • Vurdering:
 • Tema, produsent, lengde: Vann og faseoverganger, NRK skole, (3.08)
 • Handlingen: Den forteller viktigheten av vann og dens egenskaper. Filmen forklarer også enkelt hvordan vann har ulike faser.
 • Vurdering:
 • Tema, produsent, lengde: Hvordan saltvann blir ferskvann NRK Nett TV (1.15)
 • Handlingen: Newton programleder gjør eksperiment ved stranden. Han koker saltvann i en vanlig kaffekjele med en slange ned i et glass. Gir fakta informasjon om kokepunktene til vann og salt og forklarer enkelt hvordan saltvann blir til ferskvann.
 • Vurdering:

Om partikkelmodellen[rediger]

Aktuelt læreplanmål er beskrive "sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen."

 • Tema, produsent, lengde: Partikkelmodellforsøk (0.47)
 • Handlingen: Enkelt forsøk med en colaboks som kollapser.
 • Vurdering:
 • Tema: Partikkelmodellforsøk (6.12)
 • Handlingen: Enkelt forsøk hvor en ballong blir "sugd" ned i en flaske. Kan forklares ut i fra partikkelmodellen.
 • Vurdering:
 • Tema: They Might Be Giants (1:21).
 • Handlingen: Fast stoff, væske, gass. Solid Liquid Gas - Animert, engelskspråklig musikkvideo som med enkel engelsk gir en introduksjon i fasetilstandene.
 • Vurdering:

Forsøk med tørris og såpebobler[rediger]

Testing av trykk[rediger]

 • Tema, produsent og lengde: Trykktesting NRK Nett TV (1.15)
 • Handlingen: Tester hvordan egg, plastflaske, metallflaske tåler trykk ned til 100 meter. Forklarer at væske tåler trykk bedre enn luft.
 • Vurdering:

Oppbygning av stoffer (7.7)[rediger]

Aktuelt læreplanmål: "Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler"

Hvordan lage gull?[rediger]

 • Tema, produsent, lengde:Lage gull
 • Handlingen: De gamle alkymistene hadde to hovedprosjeker; å finne en metode for å forlenge livet og å forandre stoffer slik at de ble til gull. I dag vet vi at man ikke kan lage gull av andre metaller. I dette filkuttet prøver vi likevel.
 • Vurdering:

Om grunnstoffer[rediger]

 • Tema, produsent, lengde :Hett og tett: produsert av forskning.no
 • Handlingen: Her får du en forklaring på hvorfor noen grunnstoffer er glad i hverandre, mens andre har nok med seg selv. Du kan også prøve ut grunnstoffene i et kjemilaboratorium eller bygge grunnstoff med en spesialkonstruert Pro-Toon proton-dispenser, eller se hvordan små ivrige elektroner gjør det store valget: Skal - skal ikke? Til sist kan du teste ut hvor mye du har lært i en quiz.
 • Vurdering:
 • Tema:Grunnstoff
 • Handlingen: Meet the Elements - Animert musikkvideo som gir en god innføring i emnet på sjuende trinn. Tar for seg grunnstoff, kjemiske forbindelser og periodesystemet. Kan også synges samt brukes i engelsk og musikk.
 • Serie,tittel,produsent,utgivelsesår:Youtube, They Might Be Giants
 • Aktuell tidssekvens, total varighet:3:16
 • Relevans for læreplanmål: Etter 7.årstrinn. 7.7 Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • Vurdering:

Forsøk med kjemiske reaksjoner (7.8)[rediger]

Etter 7.årstrinn. Eleven skal kunne gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene. Her vises en oversikt over hvordan man kan jobbe med dette læreplanmålet.

Knallgass[rediger]

 • Tema: Hvordan lage knallgass NRK Newton (2.30)
 • Handlingen: Her lages knallgass i et laboratorium. Selve forsøket er litt annerledes utført enn hva vi er vant med i skolen, men absolutt morsomt.
 • Vurdering: