Hopp til innhold

Naturfag/Verdensrommet for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Bilde av Orion nebula. Et sted der stjerner blir født.

Dette hovedområdet dreier seg om vårt eget solsystem, jordas plass og det ytre verdensrom. Gjennom forskning og teknologiske nyvinninger øker kunnskapen om verdensrommet. Mediene informerer hyppig om denne kunnskapen. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for nysgjerrighet, undring og fascinasjon.

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 - finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem
  • 4.2 - gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen
  • 4.3 - gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: