Hopp til innhold

Naturfag/Teknologi og design for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Emnet teknologi og design er et flerfaglig emne der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider.

Teknologi og design dreier seg om å planlegge, utvikle og framstille produkter til nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige prinsipper vil være et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet.


Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt
  • 4.2 Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre
  • 4.3 Gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn:

[]Kategori:Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre]]