Hopp til innhold

Naturfag/Mangfold i naturen for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Hovedområdet Mangfold i naturen dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse.


Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

  • 7.1 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre
  • 7.2 Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene
  • 7.3 Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene
  • 7.4 Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter
  • 7.5 Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk
  • 7.6 Fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 7.årstrinn: