Hopp til innhold

Naturfag/Mangfold i naturen for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Hovedområdet Mangfold i naturen dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse.


Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • 4.2 Observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
  • 4.3 Samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde
  • 4.4 Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er
  • 4.5 Argumentere for forsvarlig framferd i naturen

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: