Hopp til innhold

Naturfag/Forskerspiren for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen.

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
  • 4.2 Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
  • 4.3 Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: