Naturfag/Fenomener og stoffer - relevante ressurssider

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Helhetlig nettsted om energi[rediger]

 • Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Her finner du 16 filmer som viser forskjellig energi. Her finner du blant annet solenergi, fossile brensler, vindkraft, elektrisitet, energi fra havet, osv. Siden inneholder også oppgaver og quiz med fasit til hver videoressurs. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen. Kraftskolen 2.0 er et samarbeid mellom Statkraft, Enova og Naturfagsenteret. Filmene er produsert av Snöball Film.
 • Naturfag.no En fordel med tydelig og enkel URL-adresse. Første treff i Google.
 • Målgruppe: Er et nettsted for lærere som underviser i naturfag på barneskole til videregående skole.
 • Innhold: Lærerveiledning , man kan finne andre nettsteder for elever og lærere. Bredt innhold av naturfaglige emner. Her finner du blant annet undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser og informasjon om sikkerheten ved laboratoriearbeid. Mangler noe fakta om enkelte temaer.
 • Brukevennlighet: Lett å finne frem til det man trenger, søkemotor inne på siden. Man får naturfagsnyheter på forsiden som er kjekt for lærere å bruke.
 • Design: ingen reklame, siden fremstår som seriøs.
 • Minus: siden er hovedsakelig for lærere og ikke tilpasset elever.

Interaktive ressurser knyttet til mer spesifikke opplegg[rediger]

 • Om pH og indikatorer. Her får du frem en flott interaktiv modell. Det er totalt 3 sider du kan trykke deg videre til. På hver av sidene får du en fin oversikt over ulike farger som ulike indikatorer har, i tillegg til å se ulike dagligvarer ol og hvilke pH-verdier disse har. Det er også en kort og forklarende tekst til hver av sidene. Utgiver: Lokus, Aschehoug.
 • Atomes historie Dette er en fin og tydelig interaktiv modell. Den har tekst som supplerer til det som blir vist. Du kan ta det hele i eget tempo, da du selv velger når du skal gå videre. Du får en fin forklaring på atomes historie.
 • Om atomet Her får du ulike informasjon om atomet og dets egenskaper. Det er også en avsluttende quiz. Det er hele tiden mulighet for å gå frem eller tilbake. Du kan også spille av animasjonene igjen, som gir deg mulighet til å få repetert eventuelt vanskelig stoff.
 • Bilbelte Et kompetansemål er å lære om hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader, dermed er denne interaktive siden et fint supplement. Du får nyttig informasjon, samtidig som du skal svare på spørsmål underveis.