Naturfag/Cellen

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
  • 10.1 Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
  • 10.2 Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv