IKT i utdanning/Småskoletrinnet/IKT i norsk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Målgruppen for eksemplene er elever fra 1-4.årstrinn: