Diskusjon:IKT i utdanning/Småskoletrinnet/IKT i norsk/Bruk av digitale verktøy til høytlesing

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Dette var en oversiktlig og ryddig side. Liker godt at dere har knyttet inn kunnskapsløftet, men vi synes dere kunne tatt med litt mer spesifikt hva som står under kompetansemålene om eventyr og lesing for dette årstrinnet. Dere kunne også nevnt noe om digitale ferdigheter, som er en av de 5 grunnleggende ferdighetene i K06. Opplegget og ideen er veldig bra og virker spennende! Dere forklarer godt hvordan opplegget skal gjennomføres teknisk og liker godt at dere tenker på at elevene kan være på ulike nivåer. Det vi savner er noe om hvordan man skal gjennomføre det rent praktisk! Trenger man flere lærere/assistenter? Grupper/individuell oppgave? Osv. Det ville gjort ressurssiden enda bedre for de som vil prøve ut denne ideen. Veldig bra at dere har med utstyrsliste og at dere deler erfaringer om programmene!Om søkearbeidet for å finne ressurser om de store eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe.[rediger]

Ressurssiden er veldig bra, og gir mye nyttig informasjon om eventyr. Vi syns den manglet noe om de store og viktige eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe. Vi lette etter ressurser på NRK sine sider og fant mye nyttig informasjon der. Vi syns det var vanskelig å velge ut relevant informasjon som kunne være nyttig og interessant for småskolen, men valgte de ressursene vi fant fordi det er god informasjon om disse to eventyrsamlerne. Vi brukte søkeordene eventyrsamlere, Asbjørnsen og Moe. Vi trur det kan være lettere for elever å tilegne seg kunnskap om viktige personer ved å se korte filmsnutter i en lærende sammenheng, istedenfor å lese seg til stoffet selv. Da vi skulle finne eksempler på eventyr, fant vi først ut hvilke eventyr dem hadde samlet og søkte på navn på eventyr.

Om arbeidet med designet på siden[rediger]

Vi startet arbeidet med å notere hvilke forandringer vi ønsket å gjøre på de ulike undersidene i IKT i utdanning, ut fra en wikipediaartikkel vi mente kunne stå fram som et godt eksempel. Ut fra denne fant vi ut hvilke retningslinjer/rammer vi skulle sette for redigeringsarbeidet:

  • Skape multimodale tekster, ved å bruke bilder som samsvarte med fagteksten.
  • Bruke bilder med tilfredsstillende kvalitet.
  • Unngå unødvendig bruk av fete typer og store bokstaver underveis i artiklene, da vi mente dette skapte uro i teksten.
  • Bruke avsnitt hensiktsmessig
  • Legge inn internlinker fra faguttrykk i teksten til Wikipediaartikler
  • Samle kompetansemål fra Kunnskapsløftet (L06) under et eget avsnitt, der dette var gunstig