Eldre verdshistorie

Fra Wikibøker – frie læremidler
Jeg har slettet alle kapitler med bare overskrifter (kap 1, 2 og 8), fordi de ikke har hatt aktivitet siden 2005. Ta kontakt hvis jeg skal gjenopprette. — H92 (d/t · b/c · no) 8. jul 2007 kl. 22:14 (CEST)

Les om eldre verdshistorie på bokmål

Føreord[rediger]

Eldre verdshistorie/Føreord

1. Historikaren i arbeid[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 1

  1.1 - Kjelder
    1.1.1 - Leivningar
    1.1.2 - Forteljingar
  1.2 - Kjeldekritikk

2. Nomade til fastbuande bonde[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 2

  2.1 - Nomadekultur (bakgrunn og føresetnad)
  2.2 - Ny landbrukskultur (gjennomførsel)
  2.3 - Høgkulturane rundt om i verda (resultat)
  2.4 - Folkevandringar

3. Romarriket og hellenismen[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 3

  Antikken, Gresk: Unti Tadi
  3.1 - Hellas 
    3.1.1 - Før polisstatane 
    3.1.2 - Den mykenske høgkulturen 
    3.1.3 - Dei mørke hundreåra 
  3.2 - Det gamle Hellas 
    3.2.1 - Polisstatar 
      3.2.1.1 - Maktfordelinga i dei tidlege polisstatane 
      3.2.1.2 - Mektige polisar 
        3.2.1.2.1 - Institusjonar i det spartanske samfunnet 
        3.2.1.2.2 - Institusjonar i det atenske samfunnet 
        3.2.1.2.3 - Aten vs. det moderne Vesten 
    3.2.2 - Gresk ekspansjon og persarkrigar 
    3.2.3 - Gresk kultur 
      3.2.3.1 - Religion 
      3.2.3.2 - Teater 
      3.2.3.3 - Idrett 
      3.2.3.4 - Arkitektur 
      3.2.3.5 - Vitskap og filosofi 
    3.2.4 - Polisstaten 
    3.2.5 - Fellesgresk kultur 
    3.2.6 - Kampen om makta 
  3.3 - Gresk utvandring 
    3.3.1 - Konflikt med persarriket 
  3.4 - Fellesgresk kultur 
  3.5 - Aten 
    3.5.1 - Styresett 
    3.5.2 - Kultur 
  3.6 - Sparta
    3.6.1 Styresett 
    3.6.2 Kultur 
  3.7 - Les meir 
  3.8 - Hellenismen 
    3.8.1 - Aleksander den Store 
    3.8.2 - Hellenistisk kultur 
    3.8.3 - Utviklinga til hellenismen 
  3.9 - Romarriket 
    3.9.1 - Framveksten av republikken 
     3.9.1.1 - Bakgrunn og føresetnad 
     3.9.1.2 - Styresett 
     3.9.1.3 - Republikken Roma vs. moderne demokrati 
    3.9.2 - Romersk kultur 
     3.9.2.1 - Skilnaden mellom gruppene 
    3.9.3 - Klientsystemet 
    3.9.4 - Stenderkampane 
    3.9.5 - Romersk erobrarkultur 
      3.9.5.1 - Bakgrunn og føresetnader 
      3.9.5.2 - Italia 
      3.9.5.3 - Kartago 
        3.9.5.3.1 - Om Kartago 
      3.9.5.4 - Frå jordbruksøkonomi til erobrarøkonomi 
      3.9.5.5 - Proletarbønder 
        3.9.5.5.1 - Soldatkeisarar 
        3.9.5.5.2 - Frå republikk til keisardøme 
      3.9.5.6 - Pax Romana 
    3.9.6 - Kristendomen i Romarriket 
    3.9.7 - Delinga av riket 
      3.9.7.1 - Vestromarriket går under 
        3.9.7.1.1 - Folkevandringer 
        3.9.7.1.2 - Austromerriket går videre

4. Islam og kristendom rundt Mellomhavet[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 4

5. Mellomalderen i Europa[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 5

6. Renessansen[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 6

7. Aust-europa og Vest-europa[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 7

8. Tidleg kolonialisme[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 8

  8.1 - Vest-europeiske føresetnader (bakgrunn og føresetnader)
  8.2 - Maktsentrum på den spanske halvøya
  8.3 - Nederlandsk handelsflåte
  8.4 - Merkantilisme - nye stormakter
  8.5 - Resten av Europa
  8.6 - Resten av verda; kva møtte europearane?
    8.6.1 - Afrika
    8.6.2 - Asia
      8.6.2.1 - India
      8.6.2.2 - Kina
      8.6.2.3 - Søraust-Asia
    8.6.3 - Amerika
      8.6.3.1 - Nord-Amerika
      8.6.3.2 - Sør-Amerika
  8.6 - Den nye økonomien (resultat)

9. Demokratiske revolusjonar[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 9

  9.1 - Generell bakgrunn for framveksten av demokrati-tanken (bakgrunn og føresetnader)
    9.1.1 - Opplysingsfilosofi
  9.2 - Den franske revolusjonen
    9.2.1 - Bakgrunn og føresetnader
    9.2.2 - Gjennomførsel
    9.2.3 - Resultat
      9.2.3.1 - Napoleon Bonaparte
  9.3 - Den amerikanske revolusjonen
    9.2.1 - Bakgrunn og føresetnader
    9.2.2 - Gjennomførsel
    9.2.3 - Resultat
  9.4 - Korleis påverka dei store revolusjonane vestleg tankesett? (resultat)
    9.4.1 - Nye revolusjonar

10. Den industrielle revolusjonen[rediger]

Eldre verdshistorie/Kapittel 10

  10.1 - Bakgrunn og føresetnad
  10.2 - Gjennomførsel
  10.3 - Resultat

Etterord[rediger]

Eldre verdshistorie/Etterord

  PS 1 - Etterord
  PS 2 - Ordforklaringar
  PS 3 - Stikkordsordliste