Hopp til innhold

Eldre verdenshistorie

Fra Wikibøker – frie læremidler

Les om eldre verdenshistorie på nynorsk

Forord

[rediger]

Eldre verdenshistorie:Forord

1. Historikeren i arbeid

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 1

  1.1 - Kilder
    1.1.1 - Levninger
    1.1.2 - Fortellinger
  1.2 - Kildekritikk

2. Fra nomade til fastboende bonde

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 2

  2.1 - Nomadekultur (bakgrunn og forutsetning)
  2.2 - Ny landbrukskultur (gjennomføring)
  2.3 - Høykulturene rundt om i verden (resultat)
  2.4 - Folkevandringer

3. Hellenismen og Romerriket

[rediger]

KAPITTEL 3 ER PÅBEGYNT PÅ NYNORSK - IKKE START PÅ NYTT HER - oversettelser er derimot høyst velkomne etterhvert.
Eldre verdenshistorie/Kapittel 3

  Antikken
  3.1 - Hellas 
    3.1.1 - Før polisstatene 
    3.1.2 - Den mykenske høykulturen 
    3.1.3 - De mørke hundreårene
  3.2 - Det gamle Hellas 
    3.2.1 - Polisstater 
      3.2.1.1 - Maktfordelinga i de tidlige polisstatene 
      3.2.1.2 - Mektige poliser 
        3.2.1.2.1 - Institusjoner i det spartanske samfunnet 
        3.2.1.2.2 - Institusjoner i det atenske samfunnet 
        3.2.1.2.3 - Aten vs. det moderne Vesten 
    3.2.2 - Gresk ekspansjon og perserkriger 
    3.2.3 - Gresk kultur 
      3.2.3.1 - Religion 
      3.2.3.2 - Teater 
      3.2.3.3 - Idrett 
      3.2.3.4 - Arkitektur 
      3.2.3.5 - Vitenskap og filosofi 
    3.2.4 - Polisstaten 
    3.2.5 - Fellesgresk kultur 
    3.2.6 - Kampen om makta 
  3.3 - Gresk utvandring 
    3.3.1 - Konflikt med perserriket 
  3.4 - Fellesgresk kultur 
  3.5 - Aten 
    3.5.1 - Styresett 
    3.5.2 - Kultur 
  3.6 - Sparta
    3.6.1 Styresett 
    3.6.2 Kultur 
  3.7 - Les mer 
  3.8 - Hellenismen 
    3.8.1 - Aleksander den Store 
    3.8.2 - Hellenistisk kultur 
    3.8.3 - Hellenismens utvikling 
  3.9 - Romerriket 
    3.9.1 - Framveksten av republikken 
     3.9.1.1 - Bakgrunn og forutsetning 
     3.9.1.2 - Styresett 
     3.9.1.3 - Republikken Roma vs. moderne demokrati 
    3.9.2 - Romersk kultur 
     3.9.2.1 - Forskjellen mellom gruppene 
    3.9.3 - Klientsystemet 
    3.9.4 - Stenderkampene 
    3.9.5 - Romersk erobrerkultur 
      3.9.5.1 - Bakgrunn og forutsetninger 
      3.9.5.2 - Italia 
      3.9.5.3 - Kartago 
        3.9.5.3.1 - Om Kartago 
      3.9.5.4 - Fra jordbruksøkonomi til erobrerøkonomi 
      3.9.5.5 - Proleterbønder 
        3.9.5.5.1 - Soldatkeisere 
        3.9.5.5.2 - Fra republikk til keiserdømme 
      3.9.5.6 - Pax Romana 
    3.9.6 - Kristendommen i Romerriket 
    3.9.7 - Delinga av riket 
      3.9.7.1 - Vestromerriket går under 
        3.9.7.1.1 - Folkevandringer 
        3.9.7.1.2 - Østromerriket går videre 

4. Islam og kristendom rundt Middelhavet

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 4

5. Middelalderen i Europa

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 5

6. Renessansen

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 6

7. Øst-Europa og Vest-Europa

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 7

8. Tidlig kolonialisme

[rediger]

Eldre verdenshistoriebKapittel 8

  8.1 - Vesteuropeiske forutsetninger (bakgrunn og bakgrunn og forutsetninger)
  8.2 - Maktsentrum på den spanske halvøya
  8.3 - Nederlandsk handelsflåte
  8.4 - Merkantilisme - nye stormakter
  8.5 - Resten av Europa
  8.6 - Resten av verden; hva møtte europeerne?
    8.6.1 - Afrika
    8.6.2 - Asia
      8.6.2.1 - India
      8.6.2.2 - Kina
      8.6.2.3 - Sørøst-Asia
    8.6.3 - Amerika
      8.6.3.1 - Nord-Amerika
      8.6.3.1 - Sør-Amerika
  8.6 - Den nye økonomien (resultat)

9. Demokratiske revolusjoner

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 9

  9.1 - Generell bakgrunn for framveksten av demokrati-tanken (bakgrunn og forutsetninger)
    9.1.1 - Opplysingsfilosofi
  9.2 - Den franske revolusjonen
    9.2.1 - Bakgrunn og forutsetninger
    9.2.2 - Gjennomføring
    9.2.3 - Resultat
      9.2.3.1 - Napoleon Bonaparte
  9.3 - Den amerikanske revolusjonen
    9.2.1 - Bakgrunn og forutsetninger
    9.2.2 - Gjennomføring
    9.2.3 - Resultat
  9.4 - Hvordan påvirka de store revolusjonene vestlig tenkemåte? (resultat)
    9.4.1 - Nye revolusjoner

10. Den industrielle revolusjonen

[rediger]

Eldre verdenshistorie/Kapittel 10

  10.1 - Bakgrunn og forutsetning
  10.2 - Gjennomføring
  10.3 - Resultat

Etterord

[rediger]

Eldre verdenshistorie:Etterord

  PS 1 - Etterord
  PS 2 - Ordforklaringer
  PS 3 - Stikkordsordliste