Eldre verdshistorie/Føreord

Fra Wikibøker – frie læremidler
  • Nyttar «fvt.» i staden for «f.Kr.» -- Fvt. tyder «før vår tidsrekning».
  • Ord i kursiv kan lesaren finne ei kort forklaring på i del to av etterordet - Dei vil òg vere lett «søkbare» i Nynorsk og bokmål-wikipediane.