Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Videoressurser om geografi for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidlerMål for opplæringen

[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 - setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på teikningar, kartskisser eller modellar
  • 4.2 - beskrive landskapsformer og geografiske nemningar ved å utforske landskapet nær skulen og heimen
  • 4.3 - bruke bilete, film og andre kjelder for å fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg
  • 4.4 - samle opplysningar frå globus, kart og digitale kjelder og bruke dei til å samtale om stader, folk og språk
  • 4.5 - peike ut verdshav og verdsdelar og bruke sentrale geografiske omgrep
  • 4.6 - peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader
  • 4.7 - samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land
  • 4.8 - planleggje og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett
Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Verdenstida Denne filmen forklarer hvordan tiden i verden er bygd opp. Den forklarer alle problemene tiden medførte før man fikk klokken og kunne stille klokken i forskjellige verdensdeler etter hverandre, og ha en nullmeridian. NRK skole, Verdenstida 4 min og 13 sek 4.6
Indianere i USA Denne filmen viser hvordan indianere lever i south dakota i USA. Selv i rike USA er det fattige folkegrupper. Videoen viser hvordan de fattige indianere lever i reservater i USA. Alkohol og narkotika har ødelagt mye av samfunnet de en gang hadde. Det er stor forskjell mellom deres liv, og vårt her i Norge. NRK skole, Indianere i USA 5 min og 57 sek 4.7
Verdensdelene Denne filmen viser oss de forskjellige verdensdelene, og tar for seg noen viktige fakta for hver verdensdel, blant annet hvilke dyr som finnes i de forskjellige verdensdelene. Den har et oversiktlig verdenskart som vi beveger oss rundt i. Youtube, Laget av Åsmund Jensen, Elin Gustavsen og Jon Magnus Gravdal 5 min og 11 sek 4.5
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)