Hopp til innhold

Diskusjon:Wikilæreboken i samfunnsfag/Videoressurser om geografi for elever frem til 4.årstrinn

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wikibøker – frie læremidler

Vurdering av filmer

[rediger]

Bra: Å få et innblikk i hvordan indianere blir utnyttet og har det i dagliglivet, de rike blir rikere mens de fattige blir fattigere.Interessant å få et innblikk i hvordan denne folkegruppen lever i dag. Dårlig: Filmen henvender seg til voksne der de viser alkoholisme, sykdom og nød på en måte som er tilpasset voksne, ikke fjerdeklassinger. Denne filmen bør elevene vente med til de kommer på ungdomstrinnet.

Tiden Denne filmen forklarer hvordan tiden i verden er bygd opp. Den forklarer alle problemene tiden medførte før man fikk klokken og kunne stille klokken i forskjellige verdensdeler etter hverandre, og ha en nullmeridian. Jeg synes dette var en god video som passer godt til kompetansemålet 4.6. Filmen var godt tilpasset elevene, ved at den har med humoristiske innslag, og bruker enkle ord og begreper til å forklare tiden med. Jeg mener tiden er forklart på en måte som gjør at elevene skjønner det. Denne videoen kan man vise elevene, for så å snakke om tiden, og høre om elevene har vært et sted der man må stille klokken. Hvorfor måtte man stille klokken, og hvorfor er det noen ganger fram, mens andre ganger tilbake. Hvordan hadde vår hverdag vært hvis vi ikke hadde hatt klokker, osv.

Indianere Denne filmen viser hvordan indianere lever i south dakota i USA. Selv i rike USA er det fattige folkegrupper. Videoen viser hvordan de fattige indianere lever i reservater i USA. Alkohol og narkotika har ødelagt mye av samfunnet de en gang hadde. Det er stor forskjell mellom deres liv, og vårt her i Norge. Dette er en av mange videoer elevene kunne sett på for å nå kompetansemålet 4.7. Jeg valgte denne fordi den forklarer at det er fattige mennesker i USA. Man tenker kanskje ikke på USA som noe fattig land, og det er fint at elevene kan se at velstående land også har fattige mennesker som lever i små kår. Jeg mener elevene får kunnskap om liv i andre land, og ved å diskutere filmen, kan de sammenligne livet til indianerne i USA, og vårt liv her i Norge. Filmen kan være en introduksjon til en samtale rundt hvor heldige man er her i Norge som får gå på skole, og får mat hver dag. Det er en mann som snakker på engelsk noen steder i filmen, så elevene trenger forklaring på hva han sa, selv om det er tekstet, alle kan ikke lese så fort. Men jeg mener at bildene vi får se er så viktige at de ikke mister poenget om de ikke skjønner hva han sier. I tillegg er det en norsk stemme som forklarer mye i filmen.

Verdensdelene Denne filmen viser oss de forskjellige verdensdelene, og tar for seg noen viktige fakta for hver verdensdel, blant annet hvilke dyr som finnes i de forskjellige verdensdelene. Den har et oversiktlig verdenskart som vi beveger oss rundt i. Jeg synes dette var en fin gjennomgang av de forskjellige verdensdelene. Oversiktsbildet/hovedbildet er verdenskartet. På den måten får elevene en oversikt over hvor de forskjellige verdensdelene ligger i forhold til hverandre. Jeg synes det er akkurat passe med fakta på de forskjellige verdensdelene. Elevene får høre noen viktige fakta, som det kanskje er mulig å huske etterpå. Elevene kan kanskje ha oppgaver gjennom filmen. En oppgave kan være å skrive ned viktige fakta om hver verdensdel, en fakta om hver verdensdel eller lignende. En annen oppgave kan være å lage et spørsmål til hver av verdensdelene, og så kan læreren lage et samleark med alle spøsmålene som de skal svare på. En tredje oppgave kan enkelt og greit bare være å skrive navn på de forskjellige verdensdelene på et verdenskart. Denne videoen passer godt til kompetansemål 4.5.

Vurdering av film om Verdensdelene

[rediger]

Verdensdelene Positivt: Denne er bra. Innholdet blir formidlet på en klar og tydelig måte. Det er bra med faktaopplysninger og bruken av dyr i historien er et fint grep for å gjøre det lettere å skille verdensdelene fra hverandre. Negativt: Noen vanskelige ord muligens.

Vurdering av film om Verdenstida

[rediger]

Verdenstida Videoressursen var bra, en engasjert forteller er inspirerende å høre på og som snakker om et vanskelig tema på en forståelig måte.