Hopp til innhold

Visual Basic .NET

Fra Wikibøker – frie læremidler
Uoppdelt: Denne boken har alt innholdet på forsiden, og bør deles opp i passende kapitler.

Utviklingsfase: 50% (ved 9. juli 2007) (9. juli 2007)


Visual Basic.Net er et programmeringsspråk som er etterfølgeren til Visual Basic. Du kan laste ned en full gratisversjon her, eller laste ned Microsoft sin ekspressversjon her. Mono er fri kildekode, og inkluderer en VB.net kompilator, mens VB.net express er en versjon av VB.net som ikke inkluderer alt den vanlige utgaven fra Microsoft inkluderer.

Da skal du ha alt som trengs til å komme i gang.

Start programmet

[rediger]

Når du åpner programmet tar du "New Project" da vil et nytt vindu åpne seg da velger du "Windows Application" Så får du opp en "form"

Visual Studio

[rediger]

Visual Studio

Funksjoner

[rediger]

Funskjoner

Betingelse programering

[rediger]

Betingelse programmering

Variabler

[rediger]

En variabel kan få en verdi så enkelt som å skrive: variabel = får_et_navn

Lag en tekstboks og kall den Text1. Legg deretter til en knapp og la dens klikkhendelse inneholde følgende kode:

  Dim txtText1 As String 
  txtText1 = Text1.Text
  Msgbox(txtText1)

Alternativt kan dette gjøres enklere:

  msgbox(Text1.text)

Du kan også legge mer enn 1 deklaringene til en linje og du kan også bemerke dem med datatyper

Dim dim1, dim3, dim2 As Integer

Bemerk at tall som blir skrevet direkte inn i koden (hardkodet) og ikke hentes som inndata fra bruker eller ekstern kilde alltid (nyere VB støtter norske bokstaver i koden) må være av amerikansk format med hensyn til regioninnstillinger. Bruk punktum, og ikke komma, som desimalsymbol. ==Datatyper==' se heller : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/47zceaw7.aspx

Operatør: Kommentar:
String Bokstaver og tall i string verdi (feks: 3 + 3 i string = 33)
Integer Heltall på 4 byte (3 + 3 i string = 6)
Boolean Har en verdi som er True eller False (False som default)

Kalkulator

[rediger]

Nå skal vi lage en enkel kalkulator

Det første du gjør er at du lager to tekstbokser som du kaller henholdsvis Text1 og Text2.
Public Class kan inneholde følgende: Dim intTall1, intTall2, intSum As Integer

Dernest lager du en knapp med følgende kode:

   intTall1 = CInt(intTall1.text) 'konverterer fra string til integer
   intTall2 = Cint(intTall2.texT)
   intSum = intTall1 + intTall2 'summerer
   msgbox(intTall1 & " + " & intTall2 & " = " & intSum) 'gir output i en meldingsboks

Start programmet. Nå vil du sikkert legger merke til at den summerer innholdet i tekstboksene (no shit sherlock...). Du kan eksempel bytte ut +-operatorene med -. Du kan også prøve disse fem operatorer: +, -, /, * og ^

PS: Integer støtter kun heltall, for bruk av desimaler bruk Singel eller Double, avhengig av hvilken presisjon på desimalene du ønsker!

Aritmetiske operatorer

[rediger]
Operatør: Anvendelse: Eksempel:
^ Eksponentiering 2^4 = 16
- Negasjon -X
* Multiplikasjon 2 * 6 = 12
/ Divisjon 4 / 4 = 1
\ Heltallsdivisjon 7 \ 4 = 1
Mod ’’Modulus’’ (rest) 7 Mod 4 = 3
+ Addisjon 2 + 3 = 5
- Subtraksjon 11 - 4 = 7

Kjøre programmer

[rediger]

Her er et eksempel

shell ("Notepad.exe")

Annet

[rediger]

Legge inn kommentar/Forklaring

[rediger]

bruk ' som

MsgBox("gag") ' åpner msgbox

Avslutte/Skjule programet

[rediger]

Du kan avslutte programet slik

me.close()

Du kan skjule formen

Me.Visible = Not Me.Visible 'Denne kommandoen tar utgangspunkt i at Me.Visible = True (noe den er ved start)

Du kan gjøre at du ikke kan trykke på knapper

btnKnapp1.enabled = Not btnKnapp1.Enabled

eller en bestemt dell

form1.hide