Visual Basic .NET/Funksjoner

Fra Wikibøker – frie læremidler

Funksjoner[rediger]

Button[rediger]

Se i Toolbox og finn Button-elementet. Da har du to muligheter: enten kan trykke én gang på den og så dra den ut i formen, eller dobbelklikke – da legges den automatisk inn i formen. Du kan styre den rundt i formen med piltastene eller ved og bruke den venstre mustasten og dra den. Du kan også gjøre det i properties i location-kategorien. Du kan også gjøre den større trykk en gang på den så ser du noen firkanter rundt den og så tar du og drar dem ut. Det kan du også gjøre i properties i size-kategorien. Trykk to ganger på knappen for å få koden til knappen til å dukke opp.

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  End Sub

Så tar du og skriver inn MessageBox.show ("Hello, world") som dette:

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    MessageBox.show ("Hello, World")
  End Sub

Her er et annet eksempel:

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    MsgBox ("Hello, World")
  End Sub

Du skjønner sikkert at MsgBox er en forkortelse for MessageBox

Du vil sikkert legge merke til at det også står

Public Class Form1

End Class

Dette har noe med klasser å gjøre. Det kommer vi tilbake til senere.

MessageBox[rediger]

MsgBoxStyle[rediger]

Å lage en MessageBox har du allerede lært, men nå skal vi gå litt dypere inn i dette.

Som her er et eksempel på hvordan du legger inn tittel

    MessageBox.show ("Tekst","Tittel")

Å stille et spørsmål om du skal avslutte

If MsgBox("Vil du avslutte", vbQuestion + vbYesNo, "Avslutte Programmet?") = vbYes Then
 End
End If

Info Merke

 MsgBox ("Tekst", MsgBoxStyle.Information)

Hjelpeikon:

    MsgBox("test", MsgBoxStyle.Question)

Du kan sikker skjønne nå at du kan bruke MsgBoxStyle til og forbedre MessageBox. Det du gjør etter . er at du legger inn Help eller left det skal automatisk komme opp flere alternativer. I den første modellen før du vite hvordan du kan legge inn knapper. Her må du MsgBox isteden for MessageBox.Show

Løkker[rediger]

La oss si at vi skal gi samme beskjed fire ganger, da kan vi benytte oss av en løkker. Denne løkken innehar en variabel. Denne koden skal legges inn i en button eller form.

' først må vi lage en variabel.
Dim a
' Så må vi få variabelen til og utgjøre handlingen som gjør det fire ganger
For a = 1 To 4
 MessageBox.Show("hei")
Next

Så kan vi prøve og gjøre slikt at meldingen skifter halveis

' da må vi først lage en variabler
Dim a
Dim b
' så får vi variablene gjøre jobben
For a = 1 To 2
 MessageBox.Show("hello")
Next
For b = 1 To 2
 MessageBox.Show("Hei")
Next

Label[rediger]

Det finner du i ToolBox. Du kan endre teksten i Properties på text.

Inputbox[rediger]

Inputbox er noe lignende av MessageBox. Legg inn denne koden i en button.

Dim dim1
dim1 = InputBox("Vannelig tekst", "tittel", "Tekst til en textbox")
MsgBox("Boxen return " & dim1, vbInformation, "Boxen tester")

Du kan bruke If-Then syntaksen her og

Dim dim1
dim1 = InputBox("Vannelig tekst", "tittel", "Tekst til en textbox")
If Dim1 = ("Hei") then
MessageBox.show ("hei til deg og")

TextBox[rediger]

Det finner du i Toolbox. Du Lager en Textbox og en button textbox kaller du for text1. Så legger du inn denne koden i buttonen:

text1.text = ("halla")
text1.enabled = false

Da vill det stå halla i boxen og du vill ikke kunne redigere boksen heller

MessageBox.show("du skrev " & Text1.Text)

Forklaringen er at du skriver bare text1.text og da kommer det som står der opp du kan også prøve:

MessageBox.show ("du skrev text1.text")

Da vill det stå text1.text

CheckBox[rediger]

Legg inn denne koden i checkbox som du finner i toolbox

If CheckBox1.Checked Then
MessageBox.Show("Denne boksen er merkert")
End if

Så har du tre muligheter i propteries på CheckState

0-Unhecked

Dette gjør at den ikke er sjekket allerede når du kjører formen

1-Checked

Dette gjør at den er sjekket allerede når du kjører formen

2-Indeterminate

Som gjør at det kommer opp en prikk inni boksen det gjør at du når du trykker 1 gang så blir boksen unchecked når du trykker en gang till blir boksen checeked.
i Visual Basic(Vb6) hadde du en mulighet til.

Grayed

Som gjorde at boksen ikke virket ble bare grå. Dette kan også fikses i vb.net ved at du tar Enabled i properties på false.

RadioButton[rediger]

RadioButton er ganske så lik checkBox.
Lag to Radio Buttoner og to Labeler.
Set visible på Labelene til false.
Så legger du inn denne i radiobutton1

If RadioButton1.Checked Then
 Label1.Visible = True
 Label2.Visible = False
End If

Og denne i radiobutton2

If RadioButton2.Checked = True Then
 Label1.Visible = False
 Label2.Visible = True
End If

Du kan også prøve checkbox kodene.
Så fjerner du disse kodene og lager en button.
Legg inn denne koden i bottun.

If RadioButton1.Checked Then
 Label1.Visible = True
 Label2.Visible = False
End If
If RadioButton2.Checked = True Then
 Label1.Visible = False
 Label2.Visible = True
End If

ComboBox[rediger]

Du finner det i ToolBox.
Trykk på den en gang så finner du et slags merke oppe i høyre hjørne på den klik på den så tar du edit items så skriver du på første linje Hallo og på andre Hei.
Når du nå kjører programmet vill det ikke stå noe i den med en gang du må første trykke på den og velge. Da legger du inn text på den i properties. Så vill du kansje at brukeren kan legge inn egen tekst i den da tar du DropDownStyle i properties til DropDownList. Da merker du at texten er borte når du kjører da legger du inn denne koden i formen

ComboBox1.Text = ("Hallo")

Så er det med valgene ta og lag en Button og legg inn denne koden.

If ComboBox1.Text = ("Hallo") Then
MessageBox.Show("Hei")
End If

Da tar vi i bruk .text egenskapen.