Visual Basic .NET/Betingelse programmering

Fra Wikibøker – frie læremidler

If-Then Syntaksen[rediger]

Lag en textbox som du kaller text1 så lager du en button. Så legger du inn denne koden i buttonen.

if text1.text = ("Hei") then
MessageBox.show("Hei tilbake",,"Hei")
End if

Du kan også gjøre slik at hvis du skriver noe annet får du en melding

if text1.text = ("hei") then
MessageBox.show ("Hei")
else
MessageBox.show ("neivell")
end if

Du kan også lage en textbox till som du kaller text2

if text1.text = ("Hei") then
if text2.text = ("Halla") then
MessageBox.show ("halla til deg og a")
else
MessageBox.show ("neida")
end if
end if

if text1.text And text2.text = "hei" then msgbox("hei x 2") 'Merk at du kan skrive if setninger på en linje og ikke trenger å avslutte med endif

Det fins mange andre muligheter også som og bruke denen syntaksen i checkboks som vi allerede har gjort.

Teori[rediger]

And Og
Or Eller
not ikke - negasjon
Xor Eksklusiv atskillelse
Eqv Ekvivalent
Imp Indirekte

Select case[rediger]

Lag en textbox og kall den text1 og en button og legg inn denne koden.

 Select Case Text1.Text
   Case ("hei")
    MessageBox.Show("Hei til deg")
   Case ("hvor")
    MessageBox.Show("der")
   Case "hade"
    MsgBox("synd")
   Case Else
    MessageBox.Show("Frekk")
 End Select