Veiledning/Oppgaveark - trenger lærere å skrive?

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Trenger lærer å skrive? Ønsker lærerne å skrive selv? Dette er viktige spørsmål å diskutere i forhold til å drive utviklingsarbeid sammen med lærere.

Tiller viser til at lærere i forskningsprosjekt uttrykker motstand mot å skrive:

Noen ville ikke skrive logg selv. Selv om vi ønsket å framstå som en moderne skole var vi fortsatt opphengt i at det var elevene som skulle skrive. Vi skulle rette, ikke skrive. Mange av oss hadde ikke uttrykt oss på denne måten siden egen skolegang (…). Den aller største barrieren ved vår skole ble loggskriving (…).
Det var krevende å sette aksjonslæring ut i livet. Folk møtte uforberedt, for eksempel uten logg. Pålegg om logg virket til tider som et mas, noe en bare måtte uten glede, og det virket uforpliktende. Det var avhengig av hvem som motiverte og dro prosessen. Det var vanskelig å få alle med, flere hadde prestasjonangst i forhold til å skrive logg (Michaelsen mfl.2004:69 i Tiller 2006:138)

Spørsmål til muntlig diskusjon[rediger]

  • Skal lærere skrive selv? Tiller mener den inngrodde forståelsen av lærerrollen resulterer i at lærerne oppfatter at det er de som skal rette og ikke skrive selv. Det skal veldig mye til for å endre disse vanene. Er dette riktig?
  • Er skrivearbeid nok en tidstyv i skolehverdagen? Vil skrivearbeid stjele tid fra annet verdifullt arbeid? Blir det tilrettelagt godt nok for at lærere kan drive med skrivearbeid i eget yrke. På høgskolenivå får lærerutdannere FoU-tid, men det blir i liten grad gitt i skolen ellers.
  • Hvordan skal man forholde seg til det at lærere kan ha skrivevegring? Tiller viser til at lærere kan ha prestasjonsangsten både i forhold til å vise sine tanker og refleksjoner til utenforstående og til kolleger.

Kilder[rediger]

Tiller (2006)