Hopp til innhold

Veiledning/Feltarbeid

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Hva kjennetegner feltarbeid

[rediger]

I feltarbeid blir deltakende observasjon viktig. Det er gjerne slik at man forsøker å ta "nærbilder" av situasjoner (Tiller 2006: 66). Det kan gjøres på ulike måter. Man kan for eksempel følge:

  • Enkeltpersoner. Skriv noe mer om hvordan dette gjøres (Tiller 2006:68).
    • Fra førskolelærerutdanningen er det et eksempel på en bacheloroppgave som er skrevet der en student observerte en leder en hel dag (registrerte tidsbruk og aktivitet).
  • Fokusere på læringskonteksten. For eksempel ved ta situasjonsbilder med digitalt kamera eller ved å filme situasjoner.

Hvordan få til et vellykket feltarbeid?

[rediger]

Man må arbeide med å legitimere feltposisjonen. Man må ha legitimitet for å kunne observere og for å få tilgang til det feltet man skal studere.


Å håndtere motstand

[rediger]

Innenfor aksjonsforskning blir det viktig å håndtere motstand mot forskningen på en konstruktiv måte. Det er en rekke ”sosiale kontrollposter” som skal passeres. Det er en utfordring å bli akseptert i miljøet. Det er gjerne lett å få tilgang til solskinnshistoriene, men langt vanskeligere å få tilgang til det som ikke nødvendigvis fungerer så bra. Tiller viser til et eksempel fra eget feltarbeid der alt var greit så lenge han konsentrerte seg om det som fungerte bra. Han viser til et skolebesøk i England der rektor var opptatt av fasadeforskning. Snill forskning som løfter frem det som er bra ved skolen. Tiller valgte i stedet etter hvert å følge en ”problemelev” for å prøve å se skolen gjennom barnas perspektiv .

Man må håndtere det at man vil møte motstand. Organisasjoner som arbeider målbevisst og systematisk med egen hverdagslæring vandrer ikke alltid langs brede hardtråkkede erfaringsgater. Man vil kunne møte kritiske spørsmål av kolleger som: ”Er du nå så sikker på at dette er bedre enn det vi gjør?” Til slutt møter man ”veggen” i form av maktstrukturer og maktbarrierer. Mange opplever en situasjon der organisasjonene fungerer i tråd med at ”alt godt kommer ovenfra” Fører til at menneskene passiviseres og tiltaksløshet preger arbeidet(Tiller 2006:34,71,76).

Kilder

[rediger]
  • Tiller, Tom (2006)