Veiledning/Eklektisk veiledningstilnærming

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

En eklektisk veiledningstilnærming vil bygge på at man gjennom dialog med veisøker avgjør hvilken veiledningsmodell og veiledningsopplegg som er best. Dette krever evne til verbal metakommunikasjon