Veiledning/Aktuell litteratur for veiledningsboka

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


 • Hiim, Hilde og Else Hippe (2006) Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Oslo : Gyldendal akademisk forlag.
 • Karlsen, Thorbjørn J. (2011) (red.) Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.
 • Nilssen, V. (2010) Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Nielsen, K. og Kvale, S. (1999) (Red.) Mesterlære.. Læring som sosial praksis. Gyldendal ad Notam. (87 s.) Følgende artikler:
  • Dreyfus, H og Dreyfus, S. : Mesterlære og eksperters læring. (18s.)
  • Kvale, S. og Nielsen, K.: Landskap for læring. (20 s.)
  • Lave, J. Læring, mesterlære, sosial praksis. (15 s.)
  • Nielsen, K. og Kvale, S. (1999). Mesterlære som aktuell læringsform. (20 s.)
  • Rasmussen. J. Mesterlære eller den allmenne pedagogikk. (14 s.)
 • Skagen, Kaare (2010) Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse. Vol 3, nr.1 [Artikkel http://adno.no/index.php/adno/article/view/88/118]
 • Botnen Eide, Solveig; (med flere) (2008) Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Interessante momenter som kan tas med:
  • (s.61) Kritikk av en teknisk tilnærming til den andre. Kan verbal metakommunikasjon også være en del av dette. "Min kollega og jeg..."
  • (s.77) "Ikke alt skal sies"
  • (s.80-81) Nærmere om hva som ikke skal eller bør ordsettes.