Hopp til innhold

Undervisningsopplegg om praktisk veiledning. Fjerde samling 2011

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen om
Praktisk veiledning for praksislærere 8-13
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Struktur for dagen

  • Kort introduksjon til dagen (Roald presenterer bildefortellingen).
  • Ferdig kl.1000. Studentene sitter 3 og 3 og går i tverrgrupper (Hvor står de som veiledere?). Lese hverandres og kommentere. Ta tverrgruppene i plenum etterpå.
  • Kl.1000-1045. Lærerne (Roald og Rolf) analysere utvalgte studenttekster i et praksis-teori perspektiv (kobling av liten T og stor T). Legger frem hva de har jobbet med (15 tekster). Bringe inn veiledningsperspektivene. Blant annet aktiv lytting og samtaleferdigheter.
  • Kl.1230-1345. Presentasjon av metakommunikasjonsbegrepet og systemisk veiledning. Jobbe med case som for eksempel dette: Systemisk veiledning - eksempel 1 Studentene analyserer egne studenttekster med henblikk på verbal metakommunikasjon og systemisk veiledning.
  • Kl.1345-1445: Om bruk av bilder som dokumentasjonsform. Koble til hvor man skal veilede? Hvilket sted bruker man? Sosiokulturell læringsteori kan kobles inn mot rammefaktorenes betydning? Ressursside for hvordan lage en digital fortelling
  • Si noe mer om vurderingskriterier (lagt ut i Fronter, men også legge ut i wikiboka)
  • Kl.1445-1500. Info om oppgaven.