Hopp til innhold

Sebastiansk/Tallord

Fra Wikibøker – frie læremidler

VII. Tallord

Grunntall Ordenstall
1 Unum 11 Undecem 21 Ventunum 60 Sixanta 1. Primus (f prima)
2 Dues 12 Doudecem 22 Ventidues 65 Sixantacinquam 2. Secondus (f seconda)
3 Tres 13 Tredecem 23 Ventitres 70 Septanta 3. Trezus (f treza)
4 Quattrum 14 Quattrodecem 30 Trenta 76 Septantasix 4. Quartus
5 Cinquam 15 Cinquadecem 31 Trentunum 80 Octanta 5. Quintus
6 Six 16 Sidecem 32 Trentadues 87 Octantasept 6. Sixtus
7 Septem 17 Decemsept 40 Quaranta 90 Novanta 7. Septimus
8 Octo 18 Decemoct 43 Quarantatres 100 Cento 8. Octus
9 Novem 19 Decemnov 50 Cinquanta 1000 Milla 9. Novus
10 Decem 20 Venti 54 Cinquantaquattrum 2010 Dues milla decem 10. Decimus

Som vi ser settes tallene enkelt og greit sammen som puslespillbiter, på samme måte som på norsk, på fransk, engelsk, spansk osv. Tjueto blir ventidues (20 + 2, venti + dues) osv. Men, noen steder ville det bli vokalkræsj dersom man satte de sammen slik. Derfor har vi følgende formel:
. et tall som slutter på vokal
+ et tall som begynner på vokal
= det første tallet mister sin sluttvokal.

Eksempler:
21 = ventunum. Her er i'en i "venti" borte.
98 = novantocto. Her er a'en i "novanta" borte.

Skal du skrive ordenstall senere i tallrekken enn de som står i tabellen (1-10), er det nemo problemo. For ordenstall etter 10 trenger du bare å fjerne siste vokal og eventuelle bokstaver som står bak denne, og legge til suffikset ~esimus. Unntak for 17, 18 og 19, disse beholdes som de er og legges til ~esimus. Eksempler:
11. Undecesimus
12. Doudecesimus
17. Decemseptesimus
18. Decemoctesimus
19. Decemnovesimus
20. Ventesimus
39. Trentanovesimus
I ordenstall må alltid -us byttes ut med -a dersom det er i sammenheng med et hunkjønnsord. Eks, Den første kvinnen: La prima femina.

VIII. Hvordan fortelle hva klokken er på sebastiansk:

Que hora esta? (hva er klokken?
01:00 La hora esta prima
02:00 La hora esta seconda
03:05 La hora esta treza e cinquam
04:10 La hora esta quarta e decem
05:15 La hora esta quinta e la quarta
06:20 La hora esta sixta e venti
07:30 La hora esta septima e medium
10:45 La hora esta undecesima mena la quarta
12:00 La hora esta midiem
14:00 La hora esta quattrodecesimus
17:00 La hora esta decemseptesimus
Esta midiem = det er middag
Esta minotta = det er midnatt

Alle tidsuttrykk sies med "timen er" etterfulgt av ordenstallet. Klokken ett er den første time (prima), klokken to er den andre time (seconda) osv. Dersom noen har spurt hvor mye klokken er, kan ordet "la hora" (timen) droppes – man sier da bare "esta" og klokkeslettet (den er...).

Oppgave 3:

A) Skriv følgende tall med bokstaver:
42
36
150
29
148
1200
1240
2400
3000
10 000

Vi skal lære flere tallord senere i boken, bl.a. 0 og 1 000 000.
Oppgaven skal løses slik: 1 skrives unum. 50 skrives cinquanta, 100 skrives cento osv. Du skal altså ikke skrive tallet, men tallordet.

B) Kikk på klokken innimellom resten av dagen, og skriv ned klokkeslettene på sebastiansk. Om du f.eks. ser på klokken når den er 10:05 skriver du "la hora esta decima e cinquam".