Sebastiansk/Substantiv og adjektiv

Fra Wikibøker – frie læremidler

IV. Substantiv og adjektiv

Det sebastianske systemet for substantiv og adjektiv er nokså likt som det franske; det er kjønnsbestemt og har tre former. Vanligvis har substantiv og adjektiv endelsen -um på hankjønn entall, -a på hunkjønn entall og -es på flertall.

Systemet med substantiv og adjektiv er kraftig kjønnsdelt. Snakkes det om en pike eller en dame er det alltid hunkjønnsformen av adjektivet som brukes. Snakkes det om en gutt eller en mann er det alltid hankjønnsformen av adjektivet som brukes. Kjønnsnøytrale substantiv bøyes også, slik som ordet "barn" – er det en pike brukes hunkjønnsformen av ordet, er det en gutt brukes hankjønnsformen av ordet. Med andre ord er det ofte unødvendig å bruke ordene gutt eller jente; formen på det kjønnsnøytrale substantivet avslører kjønnet. Samme med f.eks. "menneske" – er det en mann brukes hankjønnsformen, er det en kvinne brukes hunkjønnsformen. Ellers har substantiv som regel en bestemt kjønnsform i entall - f.eks. er "hus" alltid hunkjønn, og "bok" alltid hankjønn.

Bøyning av adjektiv og substantiv
Entall hankjønn Entall hunkjønn Flertall
Liten (adj.) Piccolum Piccola Piccoles
Barn (subst.) Infantum (guttebarn Infanta (pikebarn) Infantes

V. Bestemt artikkel

På sebastiansk er systemet med bestemt artikkel akkurat som på andre romanske språk.
På fransk har man i hankjønn Le – Les og i hunkjønn La – Les, og foran vokaler på entallsord.
På portugisisk har man i hankjønn O – Ums og i hunkjønn A – Umas.
På spansk har man i hankjønn El – Los og i hunkjønn La – Las.
På italiensk har man i hankjønn Il – I og i hunkjønn La – Le, og foran vokaler på entallsord.
Dersom du kan ett eller flere av disse språkene er systemet enkelt å forstå. Men det er ganske enkelt for andre også!

I vårt språk har vi følgende former:
Lo – hankjønn, entall
La – hunkjønn, entall
Les – flertall, uavhengig av kjønn
L' - foran vokalene "a" og "o" på ord i entall

Disse benyttes for alle bestemte artikler.
Lo brukes alltid, og kun, foran hankjønnsord. Eksempel:
"Lo infantum piccolum". (det lille [gutte-]barnet)
La brukes alltid, og kun, foran hunkjønnsord. Eksempel:
"La infanta piccola". (det lille [pike-]barnet)
Les brukes kun for flertall, men her spiller ikke kjønn noen rolle – flertall er kjønnsnøytralt. Eks:
"Les infantes piccoles" (de små barna, både gutter og/eller jenter)
L' brukes kun foran ord som begynner på a eller o, uavhengig av kjønn. Eksempel:
"L'amica bona", "L'hominum bonum"

VI. Ubestemt artikkel

Ubestemt artikkel-systemet er ca som på fransk, det også. På fransk har man Un/Une – Des.
På sebastiansk er det Uno/Una – Des. Foran vokal brukes "Un' ", uansett kjønn.

Ubestemt artikkel på sebastiansk
Entall hankjønn Entall hunkjønn Flertall
Uno (en bok = unum librum)
Un' (brukes foran vokal)
Eksempel
(en venn = un' amicum)
(en student = unum studentum)
Una (en kvinne = una femina)
Un' (brukes foran vokal)
Eksempel
(en venninne = un' amica)
(en studine = una studenta)
Des (bøker = des libres)

Eksempel
(venner = des amices)
(studenter = des studentes)

Oppgave 2:

A) Bøy følgende substantiver i bestemt og ubestemt artikkel:

 • La casa (hus)
 • L'hominum/La homina (menneske)
 • La boutiqua (butikk)
 • Lo filium (sønn)
 • Lo infantum/La infanta (barn)
 • La roba (kjole)
 • Lo automobilum (bil)
 • Lo professorum/La professora (lærer, professor)
 • La cesa (stol)
 • Lo librum (bok)

B) Bøy følgende adjektiver i hankjønn, hunkjønn og flertall:

 • Bellum (vakker)
 • Piccolum (liten)
 • Grandum (stor)
 • Horriblum (horribel, fryktelig)
 • Leidum (stygg)
 • Rossum (rød)
 • Gentilum (snill)
 • Mignum (søt)
 • Vieggium (gammel)
 • Politum (høflig)