Sebastiansk/Refleksive verb

Fra Wikibøker – frie læremidler

XI. Refleksive verb[rediger]

Sebastianske refleksive verb brukes til å uttrykke en handling som utføres på en selv. Eksempel:
Jeg vasker meg – Ego me lavo.
De er lette å lage, bare plasser me, te, se, no, vo, lo foran det refleksive verbet.
Som du ser tar man i flertallspersonene bare bort slutt-s'en i pronomenet. Eksempel:
Ego me lavo (jeg vasker meg)
Tu te lavas (du vasker deg)
Il/Ella se lava (han/hun vasker seg)
Nos no lavamo (vi vasker oss)
Vos vo lavato (dere vasker dere)
Los lo lavano (de vasker seg)

Sebastianske refleksive verb brukes oftere enn norske og engelske, men systemet er som på fransk:
Je m'appelle Jean - Jeg heter Johannes (bokstavelig talt «jeg kaller meg Johannes»), eller
Yo me llamo Juan – Jeg heter Johannes (bokstavelig talt «jeg kaller meg Johannes») på spansk.
Io mi chiamo Giovanni – Jeg heter Johannes (bokstavelig talt «jeg kaller meg Johannes») på italiensk.

På sebastiansk blir det da "Ego me appello Ioannes".

XII. Direkte objekt[rediger]

Nesten de samme som du så over (me, te, lo / la, vo, no, les). Forskjellen er kursivskriften (3. person entall og flertall). Dette er igrunn samme som på norsk og fransk; der skiller også 3. person entall og flertall seg ut:
Fransk:
Il – Le
Elle – La
Ils/elles – Les

Norsk:
Han - Ham
Hun - Henne
De - Dem

Eksempler:
Il me dice (han forteller meg)
Ego te dico (jeg forteller deg)
Ego lo / la vido (jeg ser ham/henne)
Il no dice (han forteller oss)
Ego vo dico (jeg forteller dere)
Il les vide (han ser dem).

Oppgave 5:[rediger]

Bøy disse refleksive verbene i presens: se lavare (å vaske seg), se appellere (å kalle seg), se coucere (å legge seg), se placire (å hygge seg) og se erigere (å reise seg).