Sebastiansk/Perfektum

Fra Wikibøker – frie læremidler

XIII. Perfektum[rediger]

Okei, da er vi klare til å lære oss en ny verbtid. Perfektum er en verbtid som beskriver noe du har gjort. Perfektum partisipp er veldig enkelt å lage på sebastiansk. Du fjerner rett og slett
"-re" i verbets infinitiv, og legger til ~vo, uavhengig av hvilken type verb det er.

Når det gjelder selve verbtiden perfektum (som på sebastiansk kalles nesten det samme: perfectum), lages denne ved hjelp av et hjelpeverb, og et hovedverb. Hjelpeverbet bøyes i presens, mens hovedverbet bøyes i perfektum partisipp. De fleste verb bruker "avere" som hjelpeverb i perfektum, men noen bruker også "estare". Verb som bøyes med "estare" er alltid bevegelsesverb (gå, komme, forlate, hoppe, løpe, åpne, stenge osv).

Merk deg også at perfektum partisipp av verb som går med “estare” skal stemme med antall og kjønn, så f.eks. "partire" skulle blitt partivo (forlatt),
men blir istedet partivum, partiva eller partives, siden det er et "estare"-verb. Som i annen bøyning, både verb og substantiv osv, er det delt inn i tre former; hankjønn, hunkjønn og flertall. Partiva for hunkjønn
partivum for hankjønn og
partives for flertall.

Slik bøyes verb som går med estare:
Esto partiva («jeg forlot», sagt av en kvinne)
Estas partiva («du forlot, sagt til en kvinne)
Esta partiva («hun forlot»)

Esto partivum («jeg forlot», sagt av en mann)
Estas partivum («du forlot», sagt til en mann)
Esta partivum («han/den/det forlot»)

Estamo/estato/estano partives
(«vi, dere, de forlot»)Her følger en liten oversikt over bøyning i perfektum.

Perfectum
Pronomen Parlare
(å snakke)
Savere
(å vite)
Finire
(å avslutte)
Jeg Ego Avo parlavo Avo savevo Avo finivo
Du Tu Aves parlavo Aves savevo Aves finivo
Han/Hun/Man Il/Ella/Ex Ave parlavo Ave savevo Ave finivo
Vi Nos Avemo parlavo Avemo savevo Avemo finivo
Dere Vos Aveto parlavo Aveto savevo Aveto finivo
De Los Aveno parlavo Aveno savevo Aveno finivo

Som vi ser bøyes hjelpeverbet ("avere") i presens og har forskjellige former for hver person, mens hovedverbet bøyes i perfektum og er likt for alle personer. Dette gjelder imidlertid ikke verb som bruker "estare" som hjelpeverb. Det er beskrevet ovenfor.
En grei huskeregel for dette: Verb som går med "avere", trenger ikke å stemme med antall og kjønn. Verb som går med "estare" må stemme med antall og kjønn.

Perfektum av refleksive verb går alltid med “estare”:
me esto lavavo (jeg har vasket meg)
no estamo lavaves (vi har vasket oss)

Oppgave 6:[rediger]

Oversett følgende setninger til sebastiansk - husk å skille ut bevegelsesverbene, disse må bøyes med estare! Infinitiv av verbet står i parentes.
Jeg har snakket. (Parlare)
Jeg har sagt. (Dicere)
Hun har gått. (Vadere)
Han har vært. (Estare)
Vi har løpt. (Courire)
Du har lest. (Ligere)
Dere har hoppet. (Giumpere)
Du har gjort. (Facere)
De har spist.(Mangere)
Vi har spurt. (Rogare)