Sebastiansk/Preteritum

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

XVII. Preteritum[rediger]

Preteritum heter imperfectum på sebastiansk. Denne tiden brukes til å
1. Kontinuerlige eller sedvanlige handlinger i fortiden (vaner):
- Vaderevo toutes dies à la boutiqua les lunedies (jeg gikk alltid i butikken på mandagene)
- Venireveto suvante sur visitum à mei (de kom ofte på besøk til meg)
2. Beskrivelser i fortiden:
- Estareve unum tempum fantasticum (Det var en fantastisk tid)
- Ella estareve una femina bella quando giena (Hun var en vakker kvinne da hun var ung)
3. Fysiske, mentale eller emosjonelle tilstander i fortiden:
- Quando estarevo infanta, averevo paura do sombrum (da jeg var barn, hadde jeg frykt for det mørke [Godt norsk: da jeg var liten var jeg mørkeredd]).
- Ma matra amareve des animales (min mor var glad i dyr)

Som vi ser brukes imperfectum altså på samme måte som den tilsvarende franske verbtid "imparfait", og den tilsvarende italienske "imperfetto". Preteritum bygges ved å beholde hele verbet i infinitiv, og legge til imperfectumsuffiksene, som er som følger:
Ego - ~vo
Tu - ~ves
Il/Ella - ~ve
Nos - ~vemo
Vos - ~veto
Los - ~veno

Som du ser er det de samme suffiksene som brukes i presens for ere-verb, bare at de ikke erstatter infinitivsuffikset, men settes på i tillegg til dem.

Imperfectum
Pronomen Parlare
(å snakke)
Credere
(å tro)
Partire
(å forlate)
Jeg Ego Parlarevo Crederevo Partirevo
Du Tu Parlareves Credereves Partireves
Han/Hun Il/Ella Parlareve Credereve Partireve
Vi Nos Parlarevemo Crederevemo Partirevemo
Dere Vos Parlareveto Credereveto Partireveto
De Los Parlareveno Credereveno Partireveno

Oppgave 10:[rediger]

Bøy disse verbene i preteritum:
- Amare (å elske)
- Arrivere (å ankomme)
- Buire (å drikke)
- Cadere (å falle)
- Ciangere (å endre, forandre)
- se Coucere (å legge seg)
- Covrire (å tildekke, dekke over, tilsløre)
- Donnere (å gi)
- Dovare (å måtte)
- Voulere (å ville)