Sebastiansk/Eiendomspronomen

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

XVI. Eiendomspronomen[rediger]

Mo librum (boken min)
Ma casa (huset mitt)
Mes parentes (foreldrene mine)

Pronomen Direkte objekt Indirekte objekt Preposisjonsobjekt Norsk Eiendomspronomen
entall hankjønn
Eiendomspronomen
entall hunkjønn
Eiendomspronomen
flertall
Entall Entall
Ego Me Me Me Min/Mitt/Mine Mo Ma Mes
Tu Te Te Te Din/Ditt/Dine To Ta Tes
Il/Ella O/La Lui Se Hans/Hennes So Sa Ses
Flertall Flertall
Nos Nos Nos Nos Vår/Vårt/Våre Nostro Nostra Nostres
Vos Vos Vos Vos Deres Vostro Vostra Vostres
Los Los Les Les Deres Lostro Lostra Lostres

Eiendomspronomener finnes i en fjerde form også: mi, ti, su, nostri, vostri og lostri. Denne gjelder både hankjønn og hunkjønn, for å forhindre vokalkræsj. Dersom man skal si "min venninne" sier man altså "mi amica", og ikke "ma amica". "Su oderum", ikke "so oderum", "nostri archivum", ikke "nostra archivum" osv.

Direkte objekt likner de refleksive pronomenene, unntatt i tredjeperson entall og flertall (“se”). Objektspronomen har to former: Den ene brukes når pronomenet settes foran verbformen eller i kombinasjon med den, den andre når pronomenet er plassert etter verbet. Objektspronomen kan erstatte mer enn ett ord eller en hel setning, og både direkte og indirekte objektspronomen går direkte foran verbet.

Te amo (jeg elsker deg), la amo (jeg elsker henne), me amas (du elsker meg).

I nektende form, settes “non” foran verbet, og likeså pronomenet, etter “non”. Eksempel: Non la povo studere in diem (jeg kan ikke studere det idag)

Om tilfellet er at du har flere enn ett pronomen, kommer det indirekte før det direkte. Eksempel: Te amo, te ex do nunc (Jeg elsker deg, jeg forteller deg det nå).

Oppgave 9:[rediger]

Oversett disse setningene til sebastiansk og analyser dem:
Jeg skal besøke moren min idag.
Du fortalte henne det.
Han er hos faren sin.
Bestemor bor på landet.

Analyse foregår på følgende måte:
Subjekt er den som gjør noe i setningen. Objekter står forklart i dette kapitlet. Verbal er det som blir gjort. Andre ord er adverbialer. Eksempel:
Jeg har sovet i sengen min. Hvem sov? Jo, det gjorde jeg, så jeg er subjektet. Hva ble gjort? Jo, har sovet, så det er verbalet. Hva ble sovet i? Jo, sengen, altså er sengen objektet. I er et adverbial. Løs oppgavene ovenfor på denne måten.