Sebastiansk/Pluskvamperfektum

Fra Wikibøker – frie læremidler

XVIII. Pluskvamperfektum[rediger]

Ettersom vi nettopp har gått igjennom preteritum, tenkte jeg det kunne være likegreit å gå innom pluskvamperfektum med det samme, da disse verbtidene har en viss grammatisk sammenheng. Pluskvamperfektum, eller plusqueperfectum på sebastiansk, brukes for å uttrykke handlinger som fant sted for lenge siden, og ble avsluttet (som i "jeg hadde gått").
På sebastiansk kan du bare lage pluskvamperfektum ved å kombinere hjelpeverbet i preteritum + perfektum partisipp. Det er ikke så vanskelig som det låter, systemet er det samme som på norsk, fransk, italiensk og engelsk – pluskvamperfektumet uttrykker noe som hadde skjedd i fortiden og blitt avsluttet før noe nytt skjedde. Eksempel:

Jeg hadde skrevet boken: Averevo scribevo o librum. Som vi ser bøyes både hjelpeverb og hovedverb i perfektum partisipp. Ikke så vanskelig, med andre ord.

Det følger en tabell nedenfor som viser en oversikt over forskjellige verb med avere, estare og hvordan disse skal bøyes.

Pronomen Cantare
(å synge)
Dansere
(å danse)
Decovrire
(å avsløre)
Videre
(å se)
Natere
(å bli født)
Ego Averevo cantavo Averevo dansevo Averevo decovrivo Averevo videvo Estarevo natevum/nateva
Tu Avereves cantavo Avereves dansevo Avereves decovrivo Avereves videvo Estareves natevum/nateva
Il/Ella/Ex Avereve cantavo Avereve dansevo Avereve decovrivo Avereve videvo Estareve natevum/nateva
Nos Averevemo cantavo Averevemo dansevo Averevemo decovrivo Averevemo videvo Estarevemo nateves
Vos Avereveto cantavo Avereveto dansevo Avereveto decovrivo Avereveto videvo Estareveto nateves
Los Avereveno cantavo Avereveno dansevo Avereveno decovrivo Avereveno videvo Estareveno nateves

Lekende lett, som du ser. Man plasserer preteritumsformen av avere eller estare avhengig av hvilken type verb det er, etterfulgt av hovedverbet som perfektum partisipp. Som du også ser, gjelder fortsatt perfektum partisipp-regelen, som vi lærte i leksjonen om perfektum, angående kjønn og antall for perfektum partisipp i estare-verb:
-um som endelse når det sies av, til eller om en mann, eller gutt, eller noe annet av hankjønn
-a som endelse når det sies av, til eller om en kvinne, eller pike, eller noe annet av hunkjønn
-es som endelse når det sies av, til eller om et flertall, uavhengig av kjønn.

Repetisjon:[rediger]

Kanskje har du allerede glemt reglene for å skape perfektum partisipp, eller du kan dem ikke ordentlig ennå. Her går vi lett igjennom det én gang til:

Som nevnt skal man, for å lage perfektum partisipp, bare legge til -avo, -evo, -ivo på verbstammen, avhengig av verbtype. Om verbet ender med ~are i infinitiv, setter du på ~avo: parlavo (av verbet parlare). Sett på ~evo på verb som ender på ~ere: credevo (av verbet credere), og endelig: sett på ~ivo på verb som ender sin infinitivsform med ~ire: partivo (av verbet partire). Merk at noen verb i perfektum følges av verbet "avere", mens andre tar sin perfektumsform med verbet "estare" (bevegelsesverb). Refleksive verb går også alltid med "estare".

Merk deg også at perfektum partisipp av verb som går med “estare” skal stemme med antall og kjønn, så f.eks. partivo (forlatt) blir forandret til
- estarevo partivum (jeg hadde gått, sagt av en mann)
- estarevo partiva (jeg hadde gått, sagt av en kvinne)

- estareves partivum (du hadde gått, sagt til en mann)
- estareves partiva (du hadde gått, sagt til en kvinne)
- estareve partivum (han/den/det hadde gått)
- estareve partiva (hun hadde gått)

- estarevemo partives (vi hadde gått)
- estareveto partives (dere hadde gått)
- estareveno partives (de hadde gått)

Huskeregelen:
For å forme perfektum partisipp av verb bøyd med "estare" spiller antall og kjønn en rolle, men ikke i verb som bøyes med “avere”.

Oppgave 11:[rediger]

A)
Lag perfektum partisipp av følgende verb: fare (å gjøre), ouvrire (å åpne), fermare (å stenge/lukke), rogare (å spørre), venire (å komme), dire (å si), mettere (å legge/putte/sette), perdere (å miste/tape), vivere (å leve) og mortire (å dø).

B)
Lag pluskvamperfektum av de samme verbene. Husk å bruke estare på bevegelsesverbene (f.eks. venire), og bøy riktig ift antall og kjønn.