Sebastiansk/Gerundium

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

XIX. Gerundium[rediger]

Gerundium heter nesten det samme på sebastiansk som på norsk - gerondium. Ikke mye forskjell der, nei.

Gerundium er lett å utforme på sebastiansk.
Legg til -ando på verbstammen til -areverb. Legg så til -endo-ereverb og -indo-ireverb.
Parlare: parlando (snakkende), credere: credendo(troende), partire: partindo (forlatende).

Flere verb:
Dire – dindo (sigende)
Stare - stando (stående)
Lire – lindo (lesende)
Ouvrire – ouvrindo (åpnende)
Cantare – cantando (syngende)
Dansere – dansendo (dansende)
Pensare – pensando (tenkende)

Som man ser vil det i korte verb bli ofte bare en eller to bokstaver som beholdes uten om gerundiumsuffikset.
Dette gjør det likevel ikke vanskelig å kjenne igjen verbene dersom man kjenner bøyningene, som jo er meget enkle.

Gerundium er ikke kjønns- og antallsbundet på sebastiansk. Det brukes som på norsk og fransk – helt annerledes enn på engelsk og italiensk.
Eksemplene under demonstrerer bruken av gerundium:

Hun hadde kommet gråtende: Ella estareve veniva plurando.

Han hadde sprikende forklaringer mellom avhørene: Aveve des explanationes divergendo entra les interrogatories.


Bruken av gerundium på sebastiansk kan virke litt merkelig for norske ører. På sebastiansk sier man for eksempel "han leser spisende" (li mangendo). På norsk ville man nok rynke litt på nesen; vi ville heller sagt "han leser mens/samtidig som han spiser". Det er imidlertid ingen ord for "imens" eller "samtidig som" på sebastiansk når det er snakk om to verb. To hendelser kan godt skje med ordet "samtidig som" (durante que) imellom, men da er det snakk om hendelser av typen "krigen pågikk" og "folket sultet". Når en og samme person gjør flere handlinger (verb) samtidig brukes gerundium av det ene verbet, og den verbtiden man ønsker av det andre. Eksempler:
Li mangendo <- Riktig.
Li durante que mange <- Feil.

Venireve plurando <- Riktig.
Venireve durante que plurareve <- Feil.

Oppgave 12:[rediger]

Oversett følgende setninger til sebastiansk:
Han leser mens han spiser.
Han barberer seg (se rasere) stående.
Jeg synger mens jeg går.

Husk at det er forbudt å bruke "durante que"!