Sebastiansk/Om språket

Fra Wikibøker – frie læremidler

Språket[rediger]

Sebastiansk, eller sebastianum er et a posteriori-planspråk som ble påbegynt konstruert i 2009. At det er "a posteriori" betyr altså at det er inspirert av allerede eksisterende, naturlige språk. Sebastiansk er klart inspirert av latin, italiensk, fransk og andre romanske språk, og ville antakeligvis vært klassifisert i den romanske språkgruppen om det ikke hadde vært et kunstig språk.

Til tross for at språket er a posteriori, som ofte tar med seg uregelmessigheter fra de(t) språk(ene) de er inspirert av, er sebastiansk et såkalt skjematisk planspråk, som betyr at det er få eller ingen uregelmessigheter i språket. Til stor forskjell fra de fleste andre språk som er utviklet fra latin finnes det f.eks. ingen uregelrette verb.

Med andre ord er språket meget enkelt å lære seg, og dette vil forhåpentligvis føre til at språket blir interessant for mange. Om språket ikke nødvendigvis kommer til nytte i seg selv som lingua franca, vil det imidlertid gjøre det lettere å lære seg andre romansk(-inspirert)e språk, slik som italiensk, da veldig mange av ordene likner.

Flagget[rediger]

Det sebastianske flagg

Sebastiansk har sitt eget flagg, slik enkelte andre planspråk, deriblant esperanto, har. Språkets flagg består av tre striper, to sorte og en hvit, og et jerusalemskors i midten. De sorte og hvite stripene, annenhver, symboliserer svarte og hvite mennesker side om side. Jerusalemskorset i midten symboliserer enighet mellom kristne og muslimer, da Jerusalem er en hellig by for begge religionene; de små, greske korsene omkring det store kan tolkes som stjerner, et vanlig islamsk symbol ved siden av månen.

En del av poenget med språket er altså å bidra til verdensfred. Ludwik Lazarus Zamenhof, som grunnla esperanto, mente at mangelen på kommunikasjon og forståelse var en av årsakene til krig og fiendskap mellom ulike nasjoner. Esperanto er imidlertid ikke fullt så utbredt som det burde, og derfor ønsker undertegnede å gjøre et forsøk på å etablere et enda enklere språk, i håp om at dette vil interessere desto flere mennesker, og dermed snakkes av flest mulig.

Da setter vi igang - regler for uttale finner du på neste side.