Sebastiansk/Forord

Fra Wikibøker – frie læremidler

Denne boken ble påbegynt 28. august 2010, og skal ta for seg det kunstige språket sebastianum, eller sebastiansk som det ville hete på norsk, og gi en full opplæring i dette. Denne dag er også den første offisielle lansering av språket, som hittil har vært hemmeligholdt for stort sett de fleste.

Det finnes idag ingen andre læreverk i språket, ettersom det ikke er ferdig konstruert. Språket ble i utgangspunktet påbegynt som et kunstspråk, og det er fortsatt under konstruksjon, da det er mange ord og begreper som ikke finnes på sebastiansk enda. Boken vil oppdateres til stadighet etterhvert som nye ord og konstruksjoner kommer til. Når språket er blitt såpass ordrikt at det kan benyttes fullt ut til å kommunisere med vil det etterhvert lanseres læreverk også på nynorsk, engelsk og fransk, på internett, og senere forhåpentligvis i papirformat. Slik vil sebastiansk, på sikt, forhåpentligvis kunne brukes som internasjonalt hjelpespråk.

Boken er fritt lisensert, mer nøyaktig under lisensene Creative Commons 3.0 by-sa og GNU Free Documentation Licence. Dette betyr i klartekst at boken kan brukes fritt av hvem som helst og til hvilket som helst formål (også kommersielt), under forutsetning at bokens kilde, Wikibøker, krediteres slik at bokens forfattere også kollektivt blir det. Forfatter av boken, som også er grunnlegger av språket, forholder seg anonym på midlertidig eller permanent basis. Dersom andre ønsker å hjelpe til i konstruksjonen av språket ønskes dette hjertelig velkommen, sålenge de følger reglene for språket. Disse bes foreslått på Diskusjon øverst på siden og godkjent av forfatteren, før de publiseres i boken.

Boken er rikelig utstyrt med henvisninger til andre språk hvor man finner liknende uttrykk eller bøyninger, slik at det skal være lettere å lære og huske. Det er også lagt inn oppgaver, "lekser" til hvert kapittel, slik at man får brukt språket og øvd seg i det. Til læreverket hører også en ordbok og en grammatikkbok med, men disse er ikke ferdige enda.

Med dette håper jeg dere finner språket interessant og lærerikt, og en gang i fremtiden, kanskje nyttig. Lykke til!