Sebastiansk/Alfabet og uttale

Fra Wikibøker – frie læremidler

I. Det sebastianske alfabetet[rediger]

Under følger en gjennomgang av det sebastianske alfabetet, med norske eksempler på uttale. Uttalen av språket er svært lik som på italiensk og kirkelatin.

Aa Som på norsk «mage»
Bb Som på norsk «brent»
Cc Som “tsh” før “i” og “e”, ellers som på norsk «kunst»
Dd Som på norsk «dame»
Ee Som på norsk «ste
Ff Som på norsk «kaff
Gg Som "dzj" før “i” og “e”, ellers som på norsk «sag»
Hh Stum, uttales aldri
Ii Som på norsk «pi
Ll Som på norsk «smil», aldri som i «bål
Mm Som på norsk «sam
Nn Som på norsk «lan
Oo Som på norsk «kå
Pp Som på norsk «park»
Qq Som på norsk «kvinne»
Rr Som på norsk Som på norsk «har
Ss Som på norsk «pris»
Tt Som på norsk «si'tt'e»
Uu Som på norsk «mord»
Vv Som på norsk «stav»
Xx Som på norsk «heks»
Zz Som på norsk «sats

Som man ser finnes ikke de norske bokstavene J, K, W, Y, Æ, Ø og Å.

II. Diftonger[rediger]

cc Som "tsh" før "i" og "e", ellers som på norsk «dukke».
ch Hard k, som på norsk «kone»
gg Som "dzj" før "i" og "e", ellers som på norsk «hagle»
gh Hard g, som på norsk «Gud»
ou Samme som u, som på norsk «so
gn Som på norsk «banjo» (som på spansk ñ)
qu Ingen tilsvarende norsk lyd; Som "kw" i engelsk «question»
sc Som på norsk «skitten» før "i" og "e", ellers som på norsk «delikat»

Trykk og aksent[rediger]

Trykket legges alltid, uten unntak, på nest siste stavelse (vanligvis en vokal), med mindre det er aksenttegn i ordet som viser at trykket skal legges et annet sted. F.eks. skal alle ukedagene uttales med trykk på nest siste stavelse, unntatt mercrédiem og giovédiem, fordi disse har akutt aksent på en annen stavelse, og uttales dermed annerledes.

Oppgave 1[rediger]

Les følgende tekst høyt for deg selv flere ganger, slik at du lærer deg uttalen: "Bonum diem. Estavo natevum in la Norvégia. Avo cinquantaquattrum agnes e habito in Oslo. Ego laboro como professorum pré un' escola per des infantes. Studo sebastianum per instanzia, et avo finivo la tasca, finalemente. Nunc mangieravo dinerum cum ma familia".