Praktiske hjelpemidler til første veiledningssamtale

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Selv om det ikke nødvendigvis er ønskelig er det vanlig at studenten er klart mest opptatt av undervisningssituasjonen. Praksislærer og student kan sammen diskutere hvorfor dette området er viktig for lærerrollen. Det vil være viktig å få frem studentens grunnleggende tanker og holdninger til skole, læreryrket og veiledning. Her følger noen praktiske tips til hvordan praksisveileder kan få til dette i den første veiledningssamtalen

Ulike øvelser[rediger]

Her følger noen eksempler på ulike øvelser man kan gjennomføre

Tankekart[rediger]

Man kan få fram tanker om og holdninger til skole, læreryrket og veiledning på mange måter. Tankekart kan få fram hva deltakerne tenker eller mener om ulike temaer. Dette kan for eksempel gjøres ved at man skriver flere ufullstendige setninger langs linjer som man vil veisøker skal fullføre. Noen eksempler på ufullstendige setninger følger nedenfor:

 • En lærer er …
 • Det viktigste i læreryrket er…
 • Praksisopplæring er viktig fordi …
 • I praksisopplæringa …

Alle assosiasjoner er lov: følelser, tanker, kunnskaper, erfaringer. Noen ganger kan et slikt tankekart lages sammen med praksisveileder, andre ganger kan studentene forberede seg individuelt. Nedenfor følger noen eksempler på hvordan studentene kan fullføre setninger som forberedelse til samtaler:

 • Jeg begynte i lærerutdanningen fordi …
 • Mine positive egenskaper som lærer er Jeg er flink til å…
 • Jeg er litt spent på …
 • I møte med elevene blir jeg glad når i møte med kolleger setter jeg pris på …
 • De andre på gruppa kan stole på at jeg i samarbeid med andre har en tendens til å …
 • I kommunikasjon med andre setter jeg pris på I gruppearbeid pleier min rolle å være …
 • Når jeg lytter til andre, har jeg en tendens til å …
 • Tillit betyr for meg I praksisopplæringen forventer jeg …
 • Jeg gleder meg til praksis fordi…
 • Det jeg lurer mest på i forbindelse med praksis, er …
 • I mitt arbeid bruker jeg planleggingsdokumenter til å …
 • I denne praksisen vil jeg øve meg/ha mest fokus på …
 • Observasjon av medstudenter betyr …
 • Min rolle i praksisgruppa er …
 • I loggskriving kan jeg …

(Nilssen 2010: 74-75).

Ordkort[rediger]

Studentene kan for eksempel skrive ned hva det vil si å være lærer på et kort eller flere stikkord. Noen ganger kan hver student skrive ett kort, andre ganger flere. Kortene legges åpent (gjerne anonymt) Utover bordet. Hva er viktigst? Hva er kriterier for god praksis som lærer? (Nilssen 2010: 75)

Praksisfortellinger[rediger]

Praksisfortellinger er også blitt populært å bruke som veiledningsgrunnlag. Studenten skal fortelle om en episode fra sist de var i praksis som de lærte noe av, opplevde som vanskelig. Eller fortelle fra egen skolegang. Læreren du husker best? Læreren du ikke vil bli? (Nilssen 2010: 75).

Metaforer[rediger]

Én mulighet er at studentene bruker en metafor til å beskrive seg selv som lærer. Det kan være utfordrende. En annen mulighet er å finne fram metaforer og la studentene velge den de synes passer på seg. Ulike kort eller bilder som gir uttrykk for metaforer kan her brukes. Et eksempel er å legge fram bilder av litterære skikkelser. Studentene velger en som sier noe om dem selv, om hvilke forventninger de har.

 • «Jeg velger Tante Sofie fordi jeg liker å ha kontroll.»
 • «Jeg velger Mathilda fordi jeg liker å lese.»
 • «Jeg kjenner meg igjen i Ludvik som er usikker og litt redd.»

Noen ganger stopper det her, andre ganger kan de andre på gruppa stille et spørsmål hver for å få vite mer, eksempelvis: «Hva betyr det at du liker å ha kontroll?», «Hva liker du å lese?», «Liker du å lese høyt for elevene?» (Nilssen 2010: 75).

Ulike metoder og innfallsvinkler kan brukes i mange ulike sammenhenger, ikke bare på første møte. Slike tilnærminger kan gjøre at alle bidrar mer i samtalen.