Praksisveilederen i skolen/Metakommmunikasjon og rammefaktorer i veiledningen

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Hva betyr rammefaktorer for veiledningssamtalen?[rediger]

Ulleberg (2004) hevder at vi metakommuniserer også gjennom de fysiske og psykiske rammene vi setter for samtalen. Her bygger hun på Gregory Bateson sin definisjon av metakommunikasjon. Gjennom rammeforholdene signaliserer vi betydningen vi legger i veiledningssamtalen og møtet med studentene. En slik form for metakommunikasjon starter fra studentene får den aller første kontakten med praksislærer og praksisskole, og berører ulike forhold:

 • Hvordan opplever studentene å bli tatt imot på skolen?
 • Er de viktige på skolen?
 • Hvilket rom er satt av til veiledning?
 • Rommet vi sitter i, påvirker mulighetene til den gode veiledningssamtalen. Er vi uforstyrret?
 • Sitter vi godt?
 • Kan alle se alle?
 • Er det satt av tid til veiledning?
 • Er det travelt?
 • Putter vi inn veiledning i full fart mellom andre gjøremål?

Ikke alle skoler har gode nok rammebetingelser til å ta imot mange studenter på en gang. Det kan være trangt på personalrommet, dårlig tilgang til kopi- og datamaskiner og manglende grupperom. Dette kan føre til at studentene føler seg lite velkomne på praksisskolen (Nilssen 2010: 83).

Se også[rediger]

Kilder[rediger]

 • Ulleberg, I. (2004). Ulleberg, 1. (2004). Kommunikasjon og veiledning: en innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori - med historier fra veiledningspraksis. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Nilssen, V. (2010). Praksislæreren. Oslo: Universitetetsforlaget.